Skoči na vsebino

IGRA SMUČARSKIH FORMACIJ IN MODUL ZA PRIDOBITEV NAZIVA STROKOVNI DELAVEC 1 - ALPSKO SMUČANJE 2. DEL

Termini: 28.03. - 30.03.2022

Koordinator: prof. dr. Milan Žvan, prof. dr. Blaž Lešnik

Trajanje: 24

Število razpisanih mest: 60

Število prostih mest: 60

Število točk: 1.50


Opis:

Temeljni cilji programa:

  • pridobitev osnovnih teoretičnih in praktičnih znanj za poučevanje alpskega smučanja,
  • pridobitev kompetence vodenja skupin različnih skupin na snegu v okviru športnih dni in šol v naravi, v šolah smučanja- osvajanje in izpopolnjevanje smučarskih znanj z uporabo najsodobnejših pedagoških pristopov,
  • seznanjanje z najnovejšimi trendi metodike in tehnike alpskega smučanja,
  • seznanitev slušateljev s stroški zimovanj ter kaj vse lahko s tem otrokom omogočimo,
  • izpolnitev dela pogojev v okviru strokovnega usposabljanja za pridobitev naziva Strokovni delavec 1 – Alpsko smučanje.

 

Izbira dejavnosti temelji na dejstvih, da so vsebine smučanja v zadnjem desetletju in več v VIZ zelo zapostavljene. Razlogi za to so v slabšem strokovnem znanju in poznavanju vsebin alpskega smučanja pedagoškega kadra, posledično pa tudi otrok v VIZ. Čeprav mnogi razloge za opuščanje tovrstnih vsebin navajajo v visokih stroških, je naš cilj, da odgovorne prepričamo, da niti oprema, niti bivanje in smučarska karta ne predstavljajo stroškov, v primerjavi s tem, kaj otrokom lahko ponudimo z zimovanji v naravi z vsebinami alpskega smučanja.

 

S programom bomo razvijali kompetence poznavanja demonstracij osnovnih in nadaljevalnih storitev Slovenske šole smučanja ter boljše poznavanje praktičnih vidikov organizacije zimovanj in šolskih športnih dni. Pridobljena znanja bodo v praksi imela pozitivne posledice v večjemu številu in boljšem znanju vseh potencialnih smučarjev. Prenos pridobljenih kompetenc v prakso bo možno preveriti z ugotavljanjem napredka v izvedbi tehnike elementov šole alpskega smučanja (preverjanje znanja pred člani Državne izpitne komisije), kasneje pa s spremljanjem števila organiziranih šol v naravi v RS, ugotavljanjem strukture udeležencev (učitelji smučanja, športni pedagogi, vzgojiteljice, drugi…), idr.


Kotizacija:

 

 

Kotizacija za zaposlne v vzgoji in izobraževanju: 167,00 EUR


Opombe:

Objezna je prijava v Katisu!