IGRE SOCIALNIH SPRETNOSTI PRIMERNE ZA OBLIKOVANJE SKUPINE IN RAZLIČNE DRUŽABNO ZABAVNE PROGRAME

Termini: 26.11.2022

Koordinator: izr. prof. dr. Jernej Kapus

Trajanje: 8

Število razpisanih mest: 30

Število prostih mest: 30

Število točk: 0.50


Opis:

Namen seminarja je predstaviti najsodobnejše didaktične pristope poučevanja socialnih veščin in družabnega udejstvovanja v tretjem triletju osnovne šole in v srednji šoli. Udeleženci bodo praktično spoznali tehnike, metode in načela igric in impro disciplin, ki so medij poučevanja socialnih veščin in družabnega udejstvovanja. Skozi izkustveno učenje jih bomo seznanjali z didaktični napotki, ki bodo zaobjemali tako praktično delo kot nadgradnjo s gledališča poučevalca. S pomočjo video analize bodo udeleženci imeli možnost prenesti teoretično znanje v prakso. Predstavili bomo tudi številne primere dobre prakse, podprte s filmskim gradivom.  

Predstavitev teoretičnih osnov in izhodišč socialnih veščin in družabnega udejstvovanja – Irena  Strelec, 1P

·   Predstavitev teoretičnih osnov in izhodišč impra – Irena Strelec, 1P

·   Predstavitev najnovejših didaktičnih pristopov in novosti pri poučevanju socialnih veščin in družabnega udejstvovanja – Irena Strelec, 1P

·   Primeri dobre prakse: Predstavitev tabora CSD Dragonja 2010 in poučevanja impra na Gimnaziji Vič – Irena Strelec, 1P

·   Video analiza izvedene delavnice z udeleženci za povratno informacijo učinkovitosti učiteljeve demonstracije – Jernej Kapus, 4V


Kotizacija:

Cena: 51,49 €

 


Opombe:

Obvezna prijava v KATIS.