ŠPORTNA PANOGA KAJAK KANU V OSNOVNI ŠOLI (KOT VSEBINA ŠPORTNEGA DNEVA, ŠOLE V NARAVI IN IZBIRNIH PREMETOV (ŠPORT ZA SPROSTITEV, ŠPORT ZA ZDRAVJE)

Termini: 22.11.-23.11.2012, Ljubljana Fakulteta za šport in Kajak kanu klub Ljubljana

Koordinator: mag. Živa Cankar

Trajanje: 16

Število razpisanih mest: 20

Število prostih mest: 20

Število točk: 1.00


Opis:

Cilj seminarja je seznaniti profesorje športne vzgoje na osnovnih šolah in v CŠOD s športno panogo kajak kanu ter z možnostjo uvrstitve kajakaških vsebin v učni načrt. Športno panogo kajak kanu najlažje uvrstimo v eno od dveh posebnih organizacijskih oblik, na športni dan ali v šolo v naravi in v izbirna predmeta šport za zdravje in šport za sprostitev. Slušatelji bodo na seminarju pridobili teoretična znanja o disciplini kajak kanu, nasvete in znanja za organizacijo športnih dni, šol v naravi in izbirnih predmetov (oprema, logistika, varnost) predstavljene pa jim bodo tudi bogate možnosti medpredmetnega povezovanja in povezovanja z drugimi športnimi panogami znotraj športnih dni. Pri praktičnem delu bosta slušateljem predstavljeni tehnika in metodika veslanja v kajaku ter tehnika in metodika veslanja v kanuju, preizkusili bodo veslanje v mini raftu, deset sedežnem kanuju in odprtem kajaku, tako imenovanem sit on topu, predstavljene pa jim bodo tudi kajakaške igrice ob in na vodi za popestritev vadbe.


Kotizacija:

Cena: 90€


Opombe:

- Predstavitev športne panoge kajak kanu (predstavitev disciplin, organiziranost kajakaštva pri nas in v svetu, sistem usposabljanja in licenciranja v kajaku in kanuju, plovni predpisi, objekti in naprave, kajakaška oprema, vpliv veslanja v kajaku na funkcionalne in gibalne sposobnosti) – 2P, mag. Živa Cankar

- Organizacija športnih dni in šol v naravi s kajakaškimi vsebinami ter organizacija kajakaških tečajev – 2P, mag. Živa Cankar -   Varnost in reševanje iz vode – 1P, Urban Herzog

- Tehnika in metodika veslanja v kajaku – 4V, mag. Živa Cankar

- Tehnika in metodika veslanja v kanuju – 4V, Javornik Borut

- Veslanje v mini raftih, deset sedežnih kanujih in odprtih kajakih – 3V, Javornik Borut

- Kajakaške igrice – 1V, mag. Živa Cankar