SPROSTITEV V ŠOLI - NADALJEVALNA STOPNJA

Termini: 11.03. - 13.03.2021

Koordinator: dr. Meta Zagorc

Trajanje: 24

Število razpisanih mest: 20

Število prostih mest: 20


Opis:

Spoznavanje z naprednimi metodami in tehnikami  za sprostitev telesa, psihe in uma  (predvsem joge, akupresure in raznih oblik sproščanja – avtogeni trening, biofeedback, Feldenkreis,itd.) ter njihova uporabnost pri pouku v šoli, oziroma v življenju nasploh. Posredovati znanja za ozaveščanje stresnih stanj in možnosti, kako se jim izogniti. Spoznavati poti do notranjega miru in sproščenega obnašanja in komuniciranja v družbi. Naučiti se naprednih principov vadbe za učiteljeve, vzgojiteljeve, (ravnateljeve) lastne potrebe, za otrokov razvoj in medsebojne odnose v šoli:

 • Stres v vsakdanjem življenju, naša vpetost v prostor in čas, vloga sodobne šole,
 • Metode dela v razrednih skupnostih – odkrivanje vrednot v  odnosu do sebe in soljudi (sprememba miselnosti, dvig zavesti), 
 •  Nadaljevalne stopnje joge – asane, pranajama, meditacija,
 • shiatsu masaža – posameznik par skupina,
 • Kreativna vizualizacija, zavedanje prostora in časa, osredotočanje, koncentracija, širjenje zavesti

Prehranske navade, samozdravljenje, odnos do drugih.

S programom želimo posredovati učiteljem in vodstvenim delavcem,  metode in znanja, s katerimi bi pri otrocih in pri sebi:

 • s prepoznavanjem vrednot zgradili boljši odnos do sebe, do narave in soljudi (sprememba miselnosti, dvig zavesti)
 • vzpodbujali strpnost v medsebojnih človeških odnosih,
 • pripomogli k sprejemanju različnosti, spoštovanju drugačnosti
 • pozitivno vplivali na odnose v šolskem/delovnem okolju
 • vzpodbujali ustvarjalnost in si prizadevali za boljšo kvaliteto življenja
 • prispevali k mirovni vzgoji in uresničili vizijo lepšega, bolj humanega sveta


Kotizacija:

Kotizacija: 150,00 EUR