SODOBNI DIDAKTIČNI PRISTOPI IN VSEBINE ZA IZVAJANJE ŠPORTNIH DNI IN ŠOL V NARAVI S POHODNIŠKO IN PLANINSKO VSEBINO (LICENČNI SEMINAR ZA VODNIKE PLANINSKE ZVEZE SLOVENIJE)

Termini: 13.10.-14.10.2011, Planica, Olimpijski center

Koordinator: prof. dr. Stojan Burnik, doc. dr. Blaž Jereb

Trajanje: 16

Število razpisanih mest: 30

Število prostih mest: 30

Število točk: 1.00


Opis:

Namen seminarja je predstaviti sodobne didaktične pristope in vsebine za izvajanje športnih dni in šol v naravi s planinsko vsebino. Predstavili bomo številne primere dobre prakse in sodobno učno tehnologijo. Udeleženci bodo izpopolnili svoje znanje v temeljnih znanjih in veščinah planinstva in pohodništva. Udeležencem, ki imajo usposobljenost »Vodnik PZS« se bo seminar štel kot licenčni seminar. Diplomanti Fakultete za šport bodo lahko po opravljenem seminarju pridobili naziv »Vodnik PZS«. Izkušnje in primere dobre prakse bodo lahko izmenjali tudi po seminarju v e-učeči spletni skupnosti.   


Kotizacija:

Cena: 103,47 €


Opombe:

- Teoretične vsebine za sodobne športne dni in šole v naravi (varovanje okolja, kulturna dediščina, ekologija …) – prof. dr. Stojan Burnik, doc.dr. Blaž Jereb, 2P

- Praktične vsebine za sodobne športne dni in šole v naravi (pohodništvo, planinstvo, turno kolesarjenje, orientacija …) – prof. dr. Stojan Burnik, doc.dr. Blaž Jereb, 2V

- Primeri dobre prakse – načrtovanje, izvedba in analiza primernih vsebin – prof. dr. Stojan Burnik, doc.dr. Blaž Jereb, 2D

- Načrtovanje lahke kopne ture – prof. dr. Stojan Burnik, doc.dr. Blaž Jereb, 1V

- Pohodništvo – primer izbrane lahke kopne ture – prof. dr. Stojan Burnik, doc.dr. Blaž Jereb, 3V

- Načrtovanje turno kolesarske ture – prof. dr. Stojan Burnik, doc.dr. Blaž Jereb, 1V

- Turno kolesarjenje – primer izbrane ture – prof. dr. Stojan Burnik, doc.dr. Blaž Jereb, 3V

- Kako uporabljati sodobno tehnologijo za orientacijo v naravi (GPS, Google Earth …) – prof. dr. Stojan Burnik, doc.dr. Blaž Jereb, 2V