UPORABA SODOBNIH DIGITALNIH ORODIJ ZA POSREDOVANJE POVRATNE INFORMACIJE O UČENČEVEM/DIJAKOVEM TELESNEM IN GIBALNEM RAZVOJU

Termini: 05.09.2022

Koordinator: izr. prof. dr. Gregor Starc

Trajanje: 8

Število razpisanih mest: 30

Število prostih mest: 30

Število točk: 0.50


Opis:

Namen: Spodbuditi šole, da preidejo na digitalen način posredovanja informacij o telesnem in gibalnem razvoju učencem in njihovim staršem 

Cilji: usposobiti šolske administratorje za vodenje obvezne podatkovne zbirke športnovzgojni karton v digitalnem okolju z namenom takojšnje, razširjene (opozorila o zdravstvenem tveganju) in grafično privlačne on-line informacije (okolje Moj SLOfit) o trenutnem stanju in spremembah v telesnem in gibalnem razvoju učencev in dijakov  

  • Splošno o SLOfit sistemu kot nadgradnji sistema športnovzgojni karton (ŠVK) in njegovo delovanje v digitalnem okolju (prof. dr. Jurak Gregor, 1P)
  • Uporaba aplikacije Moj SLOfit: administracija uporabnikov, vnos in čiščenje podatkov ter komunikacija šole s starši glede dejavnosti Moj SLOfit (izr. prof. dr. Gregor Starc, doc. dr. Bojan Leskošek, prof. dr. Jurak Gregor, 2 – delavnica). 
  • Prikaz poročil (kaj nam pokažejo, kako lahko nadgrajene prikaze učinkovito uporabimo za načrtovanje pouka in pripravo individualiziranih programov) (izr. prof. dr. Gregor Starc, prof. dr. Marjeta Kovač, 1 – delavnica).
  • Kako navajamo učence s pomočjo razvojnega (osebnega) e-portfolia na načrtovanje osebnih ciljev, postavljanje kriterijev uspešnosti in dokazov ter na samoregulacijo glede gibalne dejavnosti in samoodgovornost za lastno zdravje (izr. prof. dr. Gregor Starc, prof. dr. Marjeta Kovač, 1 – delavnica).
  • Možnosti vseživljenjskega spremljanja stanja telesne zmogljivosti in količine ter intenzivnosti gibalne dejavnosti (izr. prof. dr. Gregor Starc, doc. dr. Bojan Leskošek, prof. dr. Jurak Gregor, 2 – delavnica).
  • Pravni vidiki in etičnost ravnanja s podatkovnimi bazami in osebnimi podatki (prof. dr. Marjeta Kovač, 1 P).


Kotizacija:

Cena: 0,00 EUR

 


Opombe:

Obvezna prijava v KATIS.