VAJE ZA KREPITEV IN OBLIKOVANJE TELESA V SMISLU KONDICIJSKE PRIPRAVE PRI ŠPORTNI VZGOJI

Termini: 17.01.-19.01.2013, Ljubljana, Fakulteta za šport

Koordinator: dr. Petra Zaletel

Trajanje: 24

Število razpisanih mest: 30

Število prostih mest: 30

Število točk: 1.50


Opis:

Namen seminarja je osvojiti pravilno tehniko in izvedbo vaj za krepitev in oblikovanje različnih mišičnih skupin. Udeleženci se bodo naučili povezovati vaje v različno zahtevne komplekse vaj ob glasbeni spremljavi. Osvojili bodo pravilno tehniko in izvedbo vaj za raztezanje oz. povečevanje gibljivosti. Spoznati bodo vadbo za razvoj različnih gibalnih sposobnosti (moč, gibljivost, koordinacija, ravnotežje). S pomočjo video analize in refleksije bodo pridobili povratno informacijo o učinkovitosti lastnega prikaza. Izkušnje in primere dobre prakse bodo lahko izmenjali tudi po seminarju v e-učeči spletni skupnosti.


Kotizacija:

Cena: 130 €


Opombe:

- tehnika vaj za krepitev oz. oblikovanje telesa brez pripomočkov – dr. Petra Zaletel, 6PD

- tehnika vaj za krepitev oz. oblikovanje telesa z uporabo pripomočkov – dr. Goga Furjan Mandić, 6PD

- povezovanje vaj za krepitev v komplekse ob glasbi – dr. Petra Zaletel, 4V

- vaje za razvoj različnih gibalnih sposobnosti (moč, ravnotežje, koordinacija, gibljivost) – dr. Petra Zaletel, dr. Maja Pori, 4PD

- stretching in sproščanje – dr. Petra Zaletel, mag. Tina Jarc Šifrar, 4PD