PREPOZNAVANJE VREDNOT V MEDOSEBNIH ODNOSIH SKOZI USTVARJALNI GIB

Termini: 18.11.-20.11.2012, Ljubljana, Fakulteta za šport

Koordinator: dr. Meta Zagorc

Trajanje: 24

Število razpisanih mest: 30

Število prostih mest: 30


Opis:

Namen seminarja je udeležencem posredovati sodobne pristope za razvijanje socialnih kompetenc, ki so pomembne za utrjevanje pozitivnih vrednot. Na seminarju bodo s prepoznavanjem vrednot ob ustvarjanju z gibom zgradili boljši odnos do sebe, do narave in soljudi; vzpodbujali strpnost v medsebojnih človeških odnosih; pripomogli k sprejemanju različnosti, spoštovanju drugačnosti; spreminjali odnos do družine, do narave, do sveta; pozitivno vplivali na odnose v šolskem/delovnem okolju; vzpodbujali ustvarjalnost in si prizadevali za boljšo kvaliteto življenja in prispevali k mirovni vzgoji ter tako uresničili vizijo lepšega sveta


Kotizacija:

Cena: 130,00 €


Opombe:

- Stres v vsakdanjem življenju, naša vpetost v prostor in čas, vloga sodobne šole, dr. Meta Zagorc, 2P

- Ustvarjalni procesi, dr. Meta Zagorc, 2P

- Metode dela v razrednih skupnostih – odkrivanje vrednot v odnosu do sebe in soljudi (sprememba miselnosti, dvig zavesti), Marjetka Čas, 6D

- Metode za prepoznavanje vrednot v odnosu do narave, sveta, umetnosti , Marjetka Čas, 4D

- Gib, likovnost, glasba kot temelj ustvarjalnega izražanja dr. Meta Zagorc, 4D

- Vitalna energija – dr. Mirjam Lasan , 4D