MINI IN MALA ODBOJKA V PRVEM IN DRUGEM TRILETJU S PRIMERI DOBRE PRAKSE

Termini: 23.01-25.01.2013, Ljubljana, Fakulteta za šport

Koordinator: asist. dr. Marko Zadražnik

Trajanje: 24

Število razpisanih mest: 30

Število prostih mest: 30

Število točk: 1.50


Opis:

Namen seminarja je seznaniti udeležence s pomenom mini in male odbojke v procesu razvoja motorike in učenja odbojke. Poudarek bo na metodičnem uvajanju odbojke v predšolsko obdobje ter v prvo in drugo triletje osnovne šole. Seznanili jih bomo z elementarnimi in štafetnimi igrami z odbojkarsko vsebino in uvajalnimi igrami. Spoznali bodo sodobne didaktične pristope učenja ter didaktične pripomočke in možnostmi, ki jih nudi učenje v šoli. Predstavili bomo nudi nekatere primere dobre prakse. S pomočjo video analize in refleksije bodo pridobili povratno informacijo o učinkovitosti lastnega prikaza.

 

 

 


Kotizacija:

Cena: 130 €


Opombe:

- Razvojne značilnosti otrok v starosti 6 – 11 let. – izr. prof. dr. Vesna Štemberger, 2P

- Motorične sposobnosti otrok, ki so pomembne pri igranju male odbojke – izr. prof. dr. Vesna Štemberger, 1P

- Elementarne igre namenjene razvoju motoričnih sposobnosti, rokovanja z žogo in nekaterih psihičnih sposobnosti – izr. prof. dr. Vesna Štemberger, 2V

- Predšolsko obdobje in prva triada v luči učenja odbojkarske motorike –  asist. dr. Marko Zadražnik, 1P

- Odbojkarska motorika z žogo in brez nje – asist. dr. Marko Zadražnik, 1P, 1V

- Elementarne, štafetne ter uvajalne igre z odbojkarsko vsebino – asist. dr. Marko Zadražnik, 1P, 3V

- Metodika učenja osnovnih tehničnih i taktičnih prvin (zgornji in spodnji odboj, spodnji servis, udarec) – asist. dr. Marko Zadražnik, Jurij Čopi, 1P, 7V

- Sojenje v mini in mali odbojki – asist. dr. Marko Zadražnik, 1V

- Igralni sistemi v K1 in K2 v mini in mali odbojki, pravila igranja mini in male odbojke v Sloveniji – asist. dr. Marko Zadražnik, 1P, 3V