NOVOSTI PRI POUČEVANJU ODBOJKE V ŠOLI S PRIMERI DOBRE PRAKSE (NADALJEVALNI SEMINAR)

Termini: 13.02.-15.02.2013, Ljubljana, Fakulteta za šport

Koordinator: asist. dr. Marko Zadražnik

Trajanje: 24

Število razpisanih mest: 30

Število prostih mest: 30

Število točk: 1.50


Opis:

Seminar je nadgradnja seminarja »Novosti pri poučevanju odbojke v šoli s primeri dobre prakse (začetni seminar)«. Udeleženci bodo spoznali sodobne didaktične pristope učenja ter didaktične pripomočke in možnostmi, ki jih nudi učenje odbojke. Poudarek bo na zahtevnejših prvinah odbojke, ki se uporabljajo pretežno na šolskih športnih tekmovanjih. Predstavili bomo nudi nekatere primere dobre prakse. S pomočjo video analize in refleksije bodo udeleženci pridobili povratno informacijo o učinkovitosti lastnega prikaza.


Kotizacija:

Cena:  130 €


Opombe:

- Taktični elementi v K1 in K2 – asist. dr. Marko Zadražnik, 2P, 4V 

- Sistem 6:2 – asist. dr. Marko Zadražnik, 1P, 4V -   Sistem 5:1 – asist. dr. Marko Zadražnik, 2P, 4V

- Primeri dobre prakse – asist. dr. Marko Zadražnik, 1D

- Kondicijska priprava, priprava ekipe na tekmo, vodenje tekme – asist. dr. Marko Zadražnik, 1P, 4V

- Pravila odbojkarske igre – asist. dr. Marko Zadražnik, 1P