NOVOSTI PRI POUČEVANJU ODBOJKE V TRETJEM TRILETJU OSNOVNE ŠOLE S PRIMERI DOBRE PRAKSE (ZAČETNI SEMINAR)

Termini: 04.02.-06.02.2013, Ljubljana, Fakulteta za šport

Koordinator: asist. dr. Marko Zadražnik

Trajanje: 24

Število razpisanih mest: 30

Število prostih mest: 30

Število točk: 1.50


Opis:

Namen seminarja je udeležence usposobiti za vodenje odbojke v tretjem triletju osnovne šole in za delo s šolskimi ekipami. Predstavili bomo novosti v pravilih odbojkarske igre, didaktiki in metodiki učenja tehničnih prvin in taktičnih elementov ter starosti in znanju primernimi igralnimi sistemi. Udeleženci bodo razvijali tudi kompetence za ocenjevanje pridobljene ravni odbojkarskega znanja; pridobili bodo veliko novih metodično naravnanih vaj s katerimi bodo obogatili in popestrili učenje odbojke v šoli. Predstavili bomo dejavnike za oblikovanje primernega programa vadbe odbojke in jih podkrepili s primeri dobre prakse.


Kotizacija:

Cena: 130,00 €


Opombe:

- Metodika učenja tehničnih prvin, asist. dr. Marko Zadražnik, 2P, 6V

- Metodika učenja sistema 6 : 0 in 4 : 2, asist. dr. Marko Zadražnik, 1P, 3V

- Metodika učenja sistema obrambe »center naprej in krilo naprej« ter zaščite napadalca » center naprej in krilo naprej«, asist. dr. Marko Zadražnik, 5V

- Načrtovanje procesa vadbe in ocenjevanje ravni znanja, asist. dr. Marko Zadražnik, 1P

- Kompozicija ekipe v igralnih rotacijah, asist. dr. Marko Zadražnik, 1P

- Primeri dobre prakse, asist. dr. Marko Zadražnik, 1P

- Vodenje tekme, sojenje tekme, asist. dr. Marko Zadražnik, 1P, 3V