Skoči na vsebino

GIBALNA ABECEDA

Termini: 18.01.-19.01.2024

Koordinator: prof. dr. Maja Dolenc

Trajanje: 20

Število razpisanih mest: 30

Število prostih mest: 30

Število točk: 1.00


Opis:

Seminar je namenjen vzgojiteljicam v vrtcu in športnim pedagogom, ki vodijo športno vadbo za mlajše otroke. 

Cilji in namen seminarja:

 

  • Predstaviti sredstva osnovne motorike (naravne oblike gibanja, elementarne igre in gimnastične vaje) in njihovo umeščenost v posamezne dele vadbenih enot.
  • Predstaviti uporabnost vadbenih pripomočkov (sodobnih in improviziranih) v posameznih delih vadbene enote.
  • Predstaviti splošne značilnosti vadb za otroke, v skladu z zadnjimi svetovnimi priporočili.
  • Predstaviti ustrezne učne oblike in organizacijo vadbe glede na vadbene cilje.
  • Predstaviti uporabnost didaktičnih gradiv (vadbenih kartic, kartonov, videogradiv) v različnih delih vadbene enote.
  • Predstaviti metodologijo za ocenjevanje gibalnih vzorcev otrok.
  • Predstaviti korekcijske vaje za izboljšanje gibalnih vzorcev s posameznimi vadbenimi pripomočki.


Kotizacija:

Polna kotizacija: 148,30 EUR

Kotizacija za zaposlene v vzgoji in izobraževanju: 74,15 EUR

 


Opombe:

 

Zaposleni v vzgoji in izobraževanju morajo prijavo oddati v Katis_u!