SODOBNI PRISTOPI K IZVAJANJU DEJAVNOSTI NA PODROČJU GIBANJA V VRTCU S PRIMERI DOBRE PRAKSE

Termini: 1.2.-3.2.2012, Ljubljana, Fakulteta za šport

Koordinator: prof. dr. Mateja Videmšek

Trajanje: 24

Število razpisanih mest: 30

Število prostih mest: 30

Število točk: 1.50


Opis:

Seminar je namenjen vzgojiteljicam v vrtcu in športnim pedagogom, ki vodijo športno vadbo za mlajše otroke. Udeleženci se bodo seznanili z vlogo in pomenom gibanja v luči kurikuluma za vrtce ter prepletanjem in povezovanjem gibalnih dejavnosti z drugimi področji v vrtcu (naravo, matematiko, jezikom, družbo, umetnostjo). Predstavili bomo primere dobre prakse, pri katerih bodo imeli vzgojiteljice in športni pedagogi možnost izmenjave izkušenj in idej za neposredno delo v praksi. Izkušnje in primere dobre prakse bodo lahko izmenjali tudi po seminarju v e-učeči spletni skupnosti.


Kotizacija:

Cena: 74,64 €


Opombe:

- Otrokov razvoj v povezavi s sodobnimi pristopi gibalnih/športnih dejavnosti v vrtcu – dr. Mateja Videmšek, 1P 

- Medpodročno povezovanje v vrtcu – dr. Mateja Videmšek, 1 P

- Naravne oblike gibanja – dr. Stanko Pinter, 2 P

- Organizacija športne vzgoje v vrtcu (primer dobre prakse) – Barbara Stančevič,  2 P, V

- Pomen športnih dejavnosti za otroke in starše (primer dobre prakse)  – dr. Mateja Videmšek, Barbara Stančevič, 2 P, V

- Igre z različnimi standardiziranimi in improviziranimi športnimi pripomočki – dr. Mateja Videmšek, 3 V, D

- Ustvarjalne gibalne igre s poudarkom na medpodročnem povezovanju – dr. Mateja Videmšek, Barbara Stančevič, 2 V, D

- Aerobika za otroke– Barbara Stančevič, 1 V

- Povezovanje gibanja z elementi časa, ritma in prostora – Neva Kralj, 2 D -      Igre, značilne za naša in druga kulturna okolja – dr. Mateja Videmšek, 1 V

- Novosti na področju športnih pripomočkov in igral – dr. Mateja Videmšek, Mojmir Flisek, 2 D

- Možnosti vključevanja otrok s posebnimi potrebami v predšolsko športno vzgojo – dr. Damir Karpljuk, 2 P, V

- Hospitacija vadbene ure (5-letnih otrok iz vrtca Oton Župančič) – Mateja Videmšek, 1 D

- Športne delavnice – uporaba različnih oblik dela