FELDENKRAIS METODA V ŠOLI

Termini: 10.11.-12.11.2022

Koordinator: izr. prof. dr. Petra Zaletel

Trajanje: 24

Število razpisanih mest: 30

Število prostih mest: 30

Število točk: 1.50


Opis:

Seminar je namenjen vzgojitelji, razredni učitelji, učitelji športa v OŠ in SŠ ter učitelji v podaljšanem bivanju.

Feldenkrais metoda omogoča v veliki meri razvoj gibalno-mentalnih kompetenc in vpliva na razvoj pozitivne samopodobe, spodbuja miselne povezave, razvoj psiholoških dimenzij in čuječnosti, zavedanja samega sebe. Pridobivanje omenjenih veščin, pa je v obdobju odraščanja, še kako pomembno.

Temeljni cilji programa so:

 • Pridobiti teoretična znanja s področja Feldenkrais metode. Razumevanje načel in teorije, ki podpirajo metodo.
 • Razumevanje pomembnosti učnega okolja. Kako le-to podpira in izboljša učenje.
 • Primeri in predstavitve najboljših praks v obliki inštruiranja, dialoga, diskurza, poučevanja in pomoči otrokom.
 • Osnovni principi delovanja in povezave osnovnih idej iz področij: fizike, kineziologije, anatomije in nevropsihologije.
 • Pridobiti teoretična znanja o izvedbi in vodenju Feldenkrais učnih lekcij za otroke.
 • Spoznati različne učne in organizacijske oblike lekcij za izboljšanje koordinacije, kreativnosti, umiritve, samozavedanja, dihanja … .
 • Učenje in prikaz uporabe IKT opreme za pomoč pri izvajanju lekcij.
 • Osvojiti osnovno tehniko vodenja in strukturo treh učnih lekcij.
 • Spoznati pomembnost organizacije prostora za izvedbo.
 • Uporaba novih pedagoških metod in pristopov k razvoju samozavedanja
 • Naučiti ustvariti spodbudno učno okolje, ki zagotavlja otroku:
 • občutek varnosti, radovednosti in primerne stopnje izziva
 • priložnost, da izkusi, kako njegove/njene namere postanejo dejanja
 • priložnost, da se vključijo v samorefleksijo in oblikujejo lastno učenje načrti
 • priložnost, da raziščejo ustrezne in alternativne odgovore
 • možnosti, da preidejo v samostojno učenje
 • možnosti za prehod med praktičnimi izkušnjami in teoretičnim razmišljanjem
 • Ozaveščanje razvojnih gibov (sesalne serije, gibi oči, povezave glave in vratu …)
 • Razumevanje pomembnosti uporabe mišic upogibalk in iztegovalk
 • Spoznavanje prehodov med različnimi položaji telesa (sedenje, ležanje, stanje …).
 • Ozaveščanje uporabe oči pri orientaciji in usmerjanju gibanja
 • Pomen nadzora glave in vratu za lažje gibanje in tonus telesa


Kotizacija:

Cena: 161,99 €


Opombe:

Obvezna prijava v KATIS.