UČENJE PLAVANJA IN VODNE AKTIVNOSTI V ŠOLI V NARAVI

Termini: 18.05.-20.05.2015 Seča, CŠOD

Koordinator: doc. dr. Boro Štrumbelj

Trajanje: 16

Število razpisanih mest: 30

Število prostih mest: 30

Število točk: 1.00


Opis:

Cilj programa je pridobitev znanj za organizacijo in vodenje šole v naravi in predstavitev novih možnosti vključevanja dodatnih vsebin vezanih na vodo. Poseben poudarek je dan novim metodam učenja in didaktiki učenja plavanja v šoli v naravi in pravilom varnosti pri organizaciji šole v naravi. V program bodo vključeni tudi različni primeri dobre prakse pri izvedbi dnevov dejavnosti, športnih dnevih in organizaciji šol v naravi.


Kotizacija:

Cena: 150 €


Opombe:

- Organizacijske oblike izvedbe šole v naravi s plavalnimi vsebinami, doc. dr. Boro Štrumbelj, 1P, 1V

- Novosti v metodiki in didaktiki učenja plavanja, asist. dr. Dorica Šajber,1P, 2V

- Zdravstveni in sprostitveni vplivi vodnih dejavnosti, asist. dr. Dorica Šajber, doc. dr. Boro Štrumbelj, 2P

- Sodobni pripomočki za različne dejavnosti v vodi, asist. dr. Dorica Šajber, 1P, 1V

- Metodika fitnesa in aerobike v vodi, doc. dr. Boro Štrumbelj, 1P, 1V

- Igre v vodi: Mini vaterpolo, Vodna košarka, Odbojka v vodi (metodika in praktični prikaz), asist. dr. Dorica Šajber, doc. dr. Boro Štrumbelj, 2V

- Varnost pri organizaciji tečajev in najnovejši  pripomočki za reševanje iz vode, doc. dr. Boro Štrumbelj, 1P, 2V