Skoči na vsebino

OBNOVITVENI SEMINAR ZA ORGANIZACIJO IN VODENJE PLAVALNIH TEČAJEV

Termini: 02.06. - 04.06.2016, Ljubljana, Fakulteta za šport

Koordinator: asist. dr. Dorica Šajber

Trajanje: 24

Število razpisanih mest: 30

Število prostih mest: 30


Opis:

Namen seminarja je posredovati znanja za organizacijo in vodenje obveznih 20 urnih plavalnih tečajev v prvem triletju. Program je še posebej primeren za učitelje razrednega pouka, kakor tudi za učitelje športne vzgoje. Poudarek je namenjen sodobnim pristopom učenja plavanja v prvem triletju ter pravilom pri organizaciji tečajev. Pozornost bomo namenili tudi varnosti pred utopitvami. Praktiki bodo predstavili primere dobre prakse. S pomočjo IKT (video analize) in refleksije bodo udeleženci pridobili povratno informacijo o učinkovitosti lastnega prikaza. Izkušnje bodo lahko izmenjali tudi v e-učeči spletni skupnosti.


Kotizacija:

Cena: 150 €


Opombe:

-  Teorija in metodika učenja plavanja učencev starih 6 do 10 let – dr. Dorica Šajber, 3P

-  Teorija in metodika prilagajanja na vodo in prsnega plavanja – dr. Igor Štirn 1P, 3V  

-  Organizacijske oblike izvedbe tečajev – dr. Dorica Šajber, 1P, 2V  

-  Novosti v metodiki in didaktiki učenja plavanja – dr. Dorica Šajber, 1P, 2V

- Tehnike plavanja in reševanja iz vode – dr. Nejc Kapus 2v, 1P