DESKANJE NA SNEGU, PRIVLAČNA IN ZANIMIVA DEJAVNOST OTROK IN MLADINE – NADALJEVALNI SEMINAR

Termini: 1.2.-3.2.2012, Rogla

Koordinator: doc. dr. Boris Sila

Trajanje: 24

Število razpisanih mest: 16

Število prostih mest: 16

Število točk: 1.50


Opis:

Vsebina je zasnovana kot nadaljevanje začetnega seminarja in je povezana z zahtevnejšimi in naprednimi načini učenja. Udeleženci seminarja bodo izpopolnili svoje znanje deskanja na snegu in osvojili novosti na področju poučevanja. Po seminarju bodo lahko pristopili k izpitu za pridobitev usposobljenosti za strokovno delo v športu in pridobili naziv »Učitelj deskanja na snegu I. stopnje«. S pomočjo IKT (video analize) in refleksije bodo udeleženci pridobili povratno informacijo o učinkovitosti lastnega prikaza. Izkušnje bodo lahko izmenjali tudi v e-učeči spletni skupnosti.


Kotizacija:

Cena:  €


Opombe:

- Razvoj in pomen deskanja na snegu, doc. dr. Boris Sila, 1P

 

- Oprema – izbor in vzdrževanje, doc. dr. Boris Sila, Jure Gmajnar, 1P, 2D

 

- Tehnika in metodika deskanja na snegu, doc. dr. Boris Sila, dr. Matej Majerič, Jure Gmajnar, 2P, 4D, 12V

- Vsebinske in organizacijske oblike deskanja na snegu v šoli v naravi, na športnih dnevih, pri interesnih dejavnostih, krožkih, doc. dr. Boris Sila, 2P