Skoči na vsebino

MOŽNOSTI VSEŽIVLJENJSKEGA SPREMLJANJA STANJA TELESNE ZMOGLJIVOSTI IN GIBALNE DEJAVNOSTI

Termini: 06.09.2022

Koordinator: prof. dr. Gregor Jurak

Trajanje: 8

Število razpisanih mest: 8

Število prostih mest: 8

Število točk: 0.50


Opis:

Namen: Spodbuditi šole, da predstavijo staršem možnosti vseživljenjskega spremljanja stanja telesne zmogljivosti in količine ter intenzivnosti gibalne dejavnosti

Cilji: udeleženci se spoznajo z načini učinkovite komunikacije s starši in lokalnim okoljem pri predstavitvi zdravega življenjskega sloga z namenom trajne in razširjene (opozorila o zdravstvenem tveganju) ter grafično privlačne on-line informacije (okolje Moj SLOfit) 

  • Splošno o SLOfit sistemu kot nadgradnji sistema športnovzgojni karton (ŠVK) in njegovo delovanje v digitalnem okolju (prof. dr. Jurak Gregor, 1P)
  • Uporaba aplikacije Moj SLOfit: komunikacija šole s starši, zdravniki in drugimi občani glede vseživljenjskega spremljanja telesne dejavnosti in zmogljivosti (izr. prof. dr. Gregor Starc, doc. dr. Bojan Leskošek, prof. dr. Jurak Gregor, 2 – delavnica). 
  • Prikaz modela meritev telesnega fitnesa za starše in druge odrasle občane (doc. dr. Bojan Leskošek, prof. dr. Jurak Gregor, 2 – delavnica).
  • Kako navajati tudi starejšo populacijo (starše, stare starše, druge občane) na pomen spremljanja telesnega fitnesa (kaj nam pokažejo izmerjeni podatki, kako lahko podatke meritev učinkovito uporabimo za oceno zdravstvenega tveganja in načrtovanje individualiziranih vadbenih programov) (izr. prof. dr. Gregor Starc, prof. dr. Marjeta Kovač, prof. dr. Jurak Gregor, 2 – delavnica).
  • Varnostni vidiki meritev (prof. dr. Marjeta Kovač, 1 P).


Kotizacija:

Cena:  0,00 €


Opombe:

Obvezna prijava v KATIS.