DESKANJE NA SNEGU, PRIVLAČNA IN ZANIMIVA DEJAVNOST OTROK IN MLADINE – ZAČETNI SEMINAR

Termini: 25.1.-27.1.2012, Rogla

Koordinator: doc. dr. Boris Sila

Trajanje: 24

Število razpisanih mest: 16

Število prostih mest: 16

Število točk: 1.50


Opis:

Namen seminarja je, da udeleženci izpopolnijo svoje znanje deskanja na snegu in se podrobneje seznanijo s posebnostmi tega športa (oprema, tehnika, didaktični koraki učenja …).  Udeleženci bodo pridobili znanja, ki jim bodo omogočala njihovo vključevanje pri izvedbi  zimske šole v naravi, športnih dni in interesnih dejavnosti. S pomočjo IKT (video analize) in refleksije bodo udeleženci pridobili povratno informacijo o učinkovitosti lastnega prikaza. Izkušnje bodo lahko izmenjali tudi v e-učeči spletni skupnosti.


Kotizacija:

Cena:  €


Opombe:

- Razvoj in pomen deskanja na snegu –  doc. dr. Boris Sila, 1P 

- Oprema – izbor in vzdrževanje, doc. dr. Boris Sila, Jure Gmajnar, 1P, 2D

- Tehnika in metodika deskanja na snegu  –  doc. dr. Boris Sila, dr. Matej Majerič, Jure Gmajnar, 2P, 4D, 12V

- Vsebinske in organizacijske oblike deskanja na snegu v šoli v naravi, na športnih dnevih, pri interesnih dejavnostih, krožkih – doc. dr. Boris Sila, 2P