Skoči na vsebino

SEMINAR ZA PRIDOBITEV NAZIVA UČITELJ ALPSKEGA SMUČANJA 1. STOPNJE

Termini: 08.12.-13.12.2014, Rogla

Koordinator: izr. prof. dr. Milan Žvan, doc. dr. Blaž Lešnik

Trajanje: 48

Število razpisanih mest: 30

Število prostih mest: 30

Število točk: 2.50


Opis:

Zaradi novih zahtev smučišč morajo imeti vsi, ki poučujejo smučanje na urejenih smučiščih ustrezno usposobljenost in licenco. Zato bomo udeležencem predstaviti sodobne didaktične pristope učenja smučanja in jim omogočili pridobitev strokovne usposobljenosti »Učitelj alpskega smučanja 1. stopnje«. Varnost mora biti pri učenju na prvem mestu, zato bomo predstavili tudi številne primere dobre prakse. Udeleženci bodo s pomočjo video analize in refleksije pridobili povratno informacijo in hitro napredovali v znanju. Izkušnje bodo lahko izmenjali tudi po seminarju v e-učeči spletni skupnosti.   

Seminar bo potekal v organizaciji Centra za vseživljenjsko učenje Fakultete za šport, pod vodstvom demonstratorjev Zveze učiteljev in trenerjev smučanja pri Smučarski zvezi Slovenije.


Kotizacija:

Cena: 300 €


Opombe:

 - Prilagajanje na smuči in osnovne oblike drsenja; smučarski loki  s klinastimi zavoji (z dopolnilnimi in dodatnimi nalogami) – doc. dr. Blaž Lešnik, doc. dr. Matej Majerič, Tomaž Šegula – 6V

- Tehnika in metodika alpskega smučanja – doc. dr. Blaž Lešnik, 6P

- Smučarski loki  s klinastimi zavoji; zavoj s klinastim odrivom (z dopolnilnimi in dodatnimi nalogami) – doc. dr. Blaž Lešnik, doc. dr. Matej Majerič, Tomaž Šegula – 6V

- Zavoj s klinastim odrivom brez in z vbodom palice; osnovno vijuganje (z dopolnilnimi in dodatnimi nalogami) – doc. dr. Blaž Lešnik, doc. dr. Matej Majerič, Tomaž Šegula – 6V

- Tehnika in metodika alpskega smučanja s pomočjo videoanalize – doc. dr. Blaž Lešnik, doc. dr. Matej Majerič, Tomaž Šegula – 6PD

- Terensko vijuganje v širšem hodniku (z dopolnilnimi in dodatnimi nalogami) – doc. dr. Blaž Lešnik, doc. dr. Matej Majerič, Tomaž Šegula – 6V

- Terensko vijuganje v ožjem hodniku (z dopolnilnimi in dodatnimi nalogami) – doc. dr. Blaž Lešnik, doc. dr. Matej Majerič, Tomaž Šegula – 6V

- Sodobni didaktični pristopi za učenje začetnikov s pripomočki ali brez, postavitve poligonov ipd. – doc. dr. Blaž Lešnik, doc. dr. Matej Majerič, Tomaž Šegula – 6V