SODOBNI DIDAKTIČNI POSTOPKI UČENJA ALPSKEGA SMUČANJA V OKVIRU ZIMSKIH ŠPORTNIH DNI IN ŠOL V NARAVI IN MODUL ZA PRIDOBITEV STROKOVNEGA NAZIVA STROKOVNI DELAVEC 1-ALPSKO SMUČANJE -1. DEL

Termini: 02.12. - 04.12.2020

Koordinator: prof. dr. Milan Žvan, doc. dr. Blaž Lešnik

Trajanje: 24

Število razpisanih mest: 60

Število prostih mest: 60

Število točk: 1.50


Opis:

Natančnejša predelava začetnih oblik drsenja na smučeh in smučanja skozi igro. Cilj praktičnega dela na snegu je usmerjen v pridobivanje ustreznih znanj metodike učenja smučanja in tudi v dvig obvladanja tehnike elementov smučanja, ki so pomembni pri delu z kategorijami začetnikov in učencev s slabšim smučarskim znanjem. Pridobivanje znanj, potrebnih za izvedbo športnih dni, zimovanj in zimskih šol v naravi…

Udeleženci seminarja ob koncu seminarja prejmejo potrdilo o udeležbi, hkrati pa se jim prizna tudi 1. del (od dveh delov) usposabljanja za pridobitev strokovnega naziva "STROKOVNI DELAVEC 1-ALPSKO SMUČANJE".


Kotizacija:

 

Polna kotizacija: 186,68 €

Kotizacija za zaposlene v vzgoji in izobraževanju: 186,68 €

 

 

 


Opombe:

 

Zaposleni v vzgoji in izobraževanju morajo prijavo oddati v Katis_u!