NORDIJSKA HOJA – Z GIBANJEM DO ZDRAVJA

Termini: 16.9.-18.9.2011, Otočec

Koordinator: dr. Miran Kondrič,izr.prof.

Trajanje: 24

Število razpisanih mest: 16

Število prostih mest: 16

Število točk: 1.50


Opis:

Seznaniti športne pedagoge z športno panogo za zdravje – nordijsko hojo. Spregovoriti o zdravem načinu življenja v naravi. Slušatelje seznaniti z načrtovanjem obremenitve pri vadbi. Poudariti vsestransko obremenitev in vpliv vadbe na zdravstveni stratus posameznika.  


Kotizacija:

Cena: 100,00 €


Opombe:

- Idejna zasnova nordijske hoje – dr. Miran Kondrič, izr.prof., 1P

- Primerjava z drugimi oblikami rekreativne hoje – dr. Miran Kondrič, izr.prof., 1P

- Vaje in igre za mlajše starostne skupine – dr. Miran Kondrič, izr,prof., dr. Gordana Furjan-Mandić, izr.prof.,  1 P, V

- Nordijska hoja v kondicijski pripravi športnika - dr. Miran Kondrič, izr.prof., dr. Gordana Furjan Mandić, izr.prof.,  5, V

- Nordijska hoja – primer vadbenih enot – dr. Miran Kondrič, izr.prof., dr. Gordana Furjan Mandić, izr.prof.,  6, V

- Vaje moči s palicami - dr. Miran Kondrič, izr.prof.,  1, V

- Vaje raztezanja s palicami - dr. Gordana Furjan Mandić, izr.prof.,  1, V

- Tehnika nordijske hoje po ravnem,  navkreber in navzdol -  dr. Miran Kondrič, izr.prof., izr.prof.dr. Gordana Furjan Mandić, 6 P, V

- Spremljanje obremenitev – dr. Miran Kondrič, izr.prof., 2 P,V