OSNOVE NAMIZNEGA TENISA

Termini: 3.2-5.2.2012, Ljubljana, Fakulteta za šport

Koordinator: izr. prof. dr. Miran Kondrič

Trajanje: 24

Število razpisanih mest: 16

Število prostih mest: 16

Število točk: 1.50


Opis:

Seznaniti učitelje in športne pedagoge z namiznim tenisom v šoli v času otrokovega najintenzivnejšega telesnega in gibalnega razvoja, z vključevanjem namiznega tenisa v redne ure športne vzgoje, z osnovno namiznoteniško motoriko in metodičnimi postopki poučevanja namiznega tenisa.


Kotizacija:

Cena:  120,00 €


Opombe:

- Predstavitev didaktičnih pristopov in novosti pri poučevanju namiznega tenisa v šoli – dr. Miran Kondrič,  izr. prof., 2 P

- Osnovna tehnika – dr. Miran Kondrič, izr.prof., Uroš Slatinšek, prof.ŠV, Bojan Ropoša, prof. ŠV, 16 P,V

- Metode poučevanja namiznega tenisa – izr.prof.dr. Miran Kondrič, Mirko Janškovec, prof. šp. vzg., 4 P,D

- Pravila igre in materiali v igri – Matija Krnc, 2 P