Skoči na vsebino

PODATKI ŠVK KOT TEMELJNO SREDSTVO ZA UČINKOVITEJŠI POUK ŠPORTNE VZGOJE NA RAZREDNI STOPNJI

Termini: 2.2.2012, Ljubljana, Fakulteta za šport

Koordinator: izr.prof.dr. Marjeta Kovač

Trajanje: 8

Število razpisanih mest: 30

Število prostih mest: 30

Število točk: 0.50


Opis:

Športnovzgojni karton je zbirka podatkov o telesnem in gibalnem razvoju otrok in mladine, ki jo mora voditi vsaka osnovna šola. Namen seminarja je seznaniti razredne učiteljice in športne pedagoge, ki poučujejo v prvem in drugem triletju, z učinkovito organizacijo meritev, kjer s pomočjo IKT seznanimo učence tudi z namenom spremljave, z uporabo podatkov športno-vzgojnega kartona za načrtovanje učnega procesa in ustrezno diferenciacijo ter individualizacijo; z različnimi načini posredovanja informacij učencem in staršem; kaj svetovati staršem glede na ugotovljeno stanje. Omogočili bomo spodbudno učno okolje in refleksijo, ki bo podkrepljena s primeri dobre prakse.


Kotizacija:

Cena: 29,55 €


Opombe:

- Učinkovita organizacija meritev (2 uri praktični prikaz -  izr. prof. dr. Gregor Jurak in doc. dr. Gregor Starc)

- Kaj kaže slovenska spremljava telesnega in gibalnega razvoja otrok med 6. in 10. letom (red.prof.dr. Janko Strel 1P)

- Kako analizirati podatke (izr. prof. dr. Marjeta  Kovač 2 uri – delavnica; delo v spletni učilnici)

- Uporabnost podatkov za načrtovanje pouka in individualizacijo (Katarina Bizjak in izr. prof. dr. Marjeta Kovač - 2 uri – delavnica; delo v spletni učilnici)

- Kako posredovati povratne informacije staršem (Katarina Bizjak 1 ura – igra vlog)