SODOBNA TELOVADNICA KOT DEJAVNIK SPODBUDNEGA UČNEGA OKOLJA

Termini: 25.1.-26.1.2013, Ljubljana, Fakulteta za šport

Koordinator: izr. prof. dr. Gregor Jurak

Trajanje: 16

Število razpisanih mest: 30

Število prostih mest: 30

Število točk: 1.00


Opis:

Pomemben dejavnik kakovostnega poučevanja je učno okolje. Zato bomo udeležence seznanili s številnimi temami; kakšne so sodobne rešitve pri opremljanju telovadnic, kako je mogoče prenoviti obstoječo telovadnico, da bo ustrezala pogojem sodobnega pouka športne vzgoje, kaj so elementi tveganja za zdravje v telovadnici in kako organizirati varno vadbo, kako uporabiti sodobne tehnologije pri pouku športne vzgoje v vlogi zboljšanja zdravja otrok. Seminar bodo vodili vrhunski strokovnjaki. Poskrbeli bomo za izmenjavo primerov dobre prakse in refleksijo. 
 


Kotizacija:

Cena: 90 €


Opombe:

- Sodobne rešitve pri opremljanju telovadnic – izr. prof. dr. Gregor Jurak – 2P

- Praktični prikaz sodobnih rešitev pri opremljanju telovadnic – izr. prof. dr. Gregor Jurak – 2D

- Varnost v telovadnici – izr. prof. dr. Marjeta  Kovač – 2P

- Uporabnost sodobnih tehnologij pri pouku športne vzgoje v vlogi zboljšanja zdravja otrok – izr. prof. dr. Gregor Jurak in Katarina Bizjak – 2D

- Analiza stanja telovadnice kot učnega okolja – izr. prof. dr. Gregor Jurak – 3 spletna delavnica

- Priprava predloga tehnološke posodobitve telovadnice – izr. prof. dr. Gregor Jurak - 3 spletna delavnica

- Svetovanje glede predlogov tehnološke posodobitve telovadnic – izr. prof. dr. Gregor Jurak in red. prof. dr. Janko Strel – 2D