MOŽNOSTI VSEŽIVLJENJSKEGA SPREMLJANJA STANJA TELESNE ZMOGLJIVOSTI IN GIBALNE DEJAVNOSTI

Termini: 06.09.2021

Koordinator: izr. prof. dr. Gregor Jurak

Trajanje: 8

Število razpisanih mest: 40

Število prostih mest: 40

Število točk: 0.50


Opis:

Delavnica, na kateri učitelji športne vzgoje pridobijo temeljna znanja o značilnostih sklopa testnih nalog za odrasle (SLOfit odrasli), načinu izvedbe meritev za lokalno okolje in možnost vseživljenjskega spremljanja  telesnega fitnesa od vstopa v šolo dalje v digitalni obliki.
Na delavnici bodo v živo in s pomočjo digitalnega okolja po sistemu korak po koraku usvojili način izpeljave meritev, zapisa rezultatov, hranjenja rezultatov v digitalnem okolju in interpretacije podatkov; na kakšen način svetovati staršem in drugim odraslim o  pomenu gibalne dejavnosti, načrtovanju vadbe glede na stanje. To povečuje možnost za vseživljenjsko telesno dejavnost populacije. Posebej je to pomembno za tista okolja, kjer so lahko tako učenci/dijaki, kot njihovi starši zaradi svoje slabše telesne pripravljenosti zdravstveno ogroženi. Tako šolska kot odrasla populacija v lokalnem okolju se tako navaja na samopreverjanje, samoregulacijo in samoodgovornost, za odločevalce v lokalnem okolju pa zagotavlja pravočasno ukrepanje s pripravo različnih intervencijskih programov.

Program ponuja učitelju obogateno povratno informacijo o telesnem in gibalnem razvoju staršev/starih staršev učencev/dijakov; tako lahko prepozna življenjske sloge družin z oceno zdravstvenih tveganj, na podlagi objektivnih podatkov pa lahko predlaga uvedbo intervencijskih programov za zdravstveno ogrožene družine ali pa jih usmerja v dodatno vadbo v društvih. Vsebine bodo predstavljene prek delavnice in dela v fokusnih skupinah.


Kotizacija:

Polna kotizacija: 64,93 EUR

Kotizacija za zaposlene v vzgoji in izobraževanju: BREZPLAČNO


Opombe:

 

 

Zaposleni v vzgoji in izobraževanju morate prijavo oddati v Katisu!