UČENCI S POSEBNIMI POTREBAMI PRI PRI POUKU ŠPORTNE VZGOJE

Termini: 07.03.-08.03.2013, Ljubljana, Fakulteta za šport

Koordinator: doc. dr. Tjaša Filipčič

Trajanje: 16

Število razpisanih mest: 30

Število prostih mest: 30

Število točk: 1.00


Opis:

Cilj seminarja je predstaviti značilnosti gibalno oviranih in dolgotrajno bolnih otrok in mladostnikov. Predstavili bomo najnovejše diagnostične, terapevtske in rehabilitacijske pristope. Obravnavali bomo tudi funkcionalne posledice gibalne oviranosti in kroničnih bolezni, ki vplivajo na posameznikove možnosti izobraževanja. S tem bodo udeleženci poglobili svoje strokovno znanje. Predstavili bomo tudi optimalno učno okolje, ki omogoča integracijo otrok s posebnimi potrebami v osnovne šole. Poskrbeli bomo za refleksijo in izmenjavo primerov dobre prakse.


Kotizacija:

Cena: 25,82 €


Opombe:

- Definiranje osnovnih pojmov pri gibalno oviranih in dolgotrajno bolnih osebah in različni vidiki klasificiranja: etiologija, funkcionalni vidik – dr. Katja Groleger, 2 P

- Značilnosti gibalno oviranih in dolgotrajno bolnih oseb (po posameznih diagnostičnih skupinah), prevalenca, incidenca, diagnostične metode - dr. Katja Groleger; 1P

- Nevromotorične motnje (cerebralna paraliza, okvare hrbtenjače, spina bifida), degenerativne motnje, ortopedske motnje, kombinirane motnje, nezgodne možganske poškodbe, metabolne motnje, kronične bolezni; epilepsija, astma, diabetes – dr. Katja Groleger, 2 P

- Osnovno rokovanje z gibalno oviranimi posamezniki diagnostični, terapevtski in habilitacijski pristopi in možnosti obravnave; Irena Vrečar; 2P

- Funkcionalne posledice gibalne oviranosti in kroničnih bolezni, ki vplivajo na posameznikove možnosti izobraževanja, 2 P. 

- Gibalna nespretnost (opredelitev, ocenjevanje, strategije dela in pomoč) – dr. Tjaša Filipčič, 4 P

- Prilagoditve za izvajanje in vključevanje učencev z gibalno oviro ali dolgotrajno boleznijo v pouk športne vzgoje – dr. Tjaša Filipčič, 2 P, V, D

- Individualiziran program za učence s posebnimi potrebami pri športni vzgoji- dr. Tjaša Filipčič, 1P