SODOBNA DIGITALNA ORODJA ZA POSREDOVANJE POVRATNE INFORMACIJE O UČENČEVEM/DIJAKOVEM TELESNEM IN GIBALNEM RAZVOJU

Termini: 25.08.2021

Koordinator: izr. prof. dr. Gregor Starc

Trajanje: 8

Število razpisanih mest: 40

Število prostih mest: 40

Število točk: 0.50


Opis:

Delavnica, na kateri šolski administratorji pridobijo temeljna znanja za prehod vodenja obvezne podatkovne zbirke ŠVK v digitalno obliko in se naučijo interpretirati posodobljen način prikaza podatkov kolegom – razrednim učiteljicam in športnim pedagogom. Na delavnici bomo s pomočjo digitalnega okolja po sistemu korak po koraku usvojili način posredovanja podatkov v centralno obdelavo in sprejem obdelanih podatkov ter način ovrednotenja na drugačen način prikazanih povrtanih informacij; to bodo delili s svojimi kolegi, ki lahko na ta način veliko bolj učinkovito načrtujejo športno-vzgojni proces in evalvirajo svoje in učenčevo/dijakovo delo ter znajo to potem razložiti tudi staršem. Učni proces bo tako bolj učinkovit, hkrati pa bodo z on-line dostopom s tem lahko seznanjeni tudi učenci/dijaki/starši, kar povečuje možnost za vseživljenjsko telesno dejavnost populacije. Posebej je to pomembno za tiste učence/dijake, ki so lahko zaradi svoje slabše telesne pripravljenosti zdravstveno ogroženi. Ker program ponuja trajno hranjenje podatkov posameznika v obliki razvojnega (e-) portfolija, mu tako pomaga ozavestiti pomen načrtovanja osebnih ciljev in kriterijev uspešnosti ter zbiranja učnih dokazov z namenom samopreverjanja, samoregulacije in samoodgovornosti, za učitelja pa predstavlja možnost personaliziranega poučevanja pri tistih, kjer so zaznane pomanjkljivosti v razvoju in pravočasnega ukrepanja s pripravo različnih intervencijskih programov.


Kotizacija:

Polna kotizacija: 52,39 EUR

Kotizacija za zaposlene v vzgoji in izobraževanju: BREZPLAČNO


Opombe:

Zaposleni v vzgoji in izobraževanju morate prijavo oddati v Katisu!