SODOBNI PRISTOPI KONDICIJSKE PRIPRAVE OTROK IN MLADOSTNIKOV – NADALJEVALNI SEMINAR

Termini: 19.1.-21.1.2012, Ljubljana, Fakulteta za šport

Koordinator: Jaka Fetih, profesor športne vzgoje

Trajanje: 23

Število razpisanih mest: 30

Število prostih mest: 30

Število točk: 1.50


Opis:

Vsebina je zasnovana kot nadaljevanje osnovnega seminarja in je povezana z zahtevnejšimi in naprednimi načini splošne kondicijske priprave in vadbe v fitnesu v srednjih šolah. Cilj seminarja je predstaviti nove vsebinske in organizacijske pristope za izvedbo vadbe. Predstavili bomo, kako vzpostaviti učno okolje z najnovejšimi didaktičnimi pristopi. Z videoanalizo in refleksijo bodo udeleženci pridobili povratno informacijo o učinkovitosti lastnega prikaza. Izkušnje in primere dobre prakse bodo lahko izmenjali tudi po seminarju v e-učeči spletni skupnosti.


Kotizacija:

Cena: 82,87 €


Opombe:

- Rekreativni fitnes v današnjem času –  Jaka Fetih,  2 P

- Pravilna izvedba napredne tehnike vaj na trenažerjih – Jaka Fetih, 3 V,

- Priprava in izvedba zahtevnejših individualnih programov vadbe – Jaka Fetih, 3 V

- Organizacija in načela vadbe v šoli, rekreativnem fitnesu in pri vadbi tekmovalnih športnikov - Jaka Fetih, 1 V

- Napredni načini vadbe z uporaba prostih uteži in dodatnih rekvizitov – Mitja Šinkovec, 6 V

- Športna prehrana in dodatki v njej za zahtevnejše športnike – Tadej Majerle, 4 P

- Biološki razvoj otroka in mladostnika ter vloga in pomen energijsko zahtevnejših vsebin v šolski športni vzgoji, dr. Brane Škof, 3 P

- Analiza in vrednotenje motoričnih in funkcionalnih sposobnosti v športu –  Jaka Fetih, 2 V