NOVOSTI PRI POUČEVANJU KOŠARKE V DRUGEM TRILETJU OŠ S PRIMERI DOBRE PRAKSE

Termini: 23.1.-24.1.2012, Ljubljana, Fakulteta za šport

Koordinator: izr. prof. dr. Frane Erčulj

Trajanje: 16

Število razpisanih mest: 30

Število prostih mest: 30

Število točk: 1.00


Opis:

Udeležence želimo seznaniti z vsebinskimi in metodičnimi novostmi pri poučevanju košarke v 2. triletju OŠ, ki se nanašajo tudi na prenovo učnega načrta. Predstavili bomo vsebine za malo košarko s poudarkom na temeljnih spretnostnih in igrah. Izkušeni učitelji bodo predstavili primere dobre prakse. Predstavili bomo optimalno učno okolje in ga dopolnili z uporabo sodobne učne tehnologije. Poskrbeli bomo tudi za refleksijo in izmenjavo izkušenj.


Kotizacija:

Cena: 110,70 €


Opombe:

- Cilji in vsebine male košarke v drugem triletju OŠ – izr. prof. dr. Frane Erčulj  - 2 P

- Gibalni razvoj in gibalno učenje v obdobju drugega triletja OŠ – izr. prof. dr. Frane Erčulj – 1P

- Pravila in sojenje male košarke – izr. prof. dr. Frane Erčulj  – 1P

- Raziskovalni pristopi za uspešno poučevanje – doc. dr. Matej Majerič – 1P

- Metodika poučevanja male košarke (prikaz temeljnih košarkarskih spretnosti in   video analiza – izr. prof. dr. Frane Erčulj, Dušan Grabnar - 4V

- Metodika poučevanja male košarke (prikaz temeljnih košarkarskih iger na en in dva koša – izr.  prof.  dr. Frane Erčulj, Dušan Grabnar – 2V

- Metodika poučevanja male košarke (prikaz elementarnih in štafetnih iger (primer dobre prakse) – Dušan Grabnar, učitelj ŠV in – izr. prof. dr. Frane Erčulj – 2V

- Prikaz vadbene ure na primeru male košarke in pogovor na temo vadbe male košarke v 2. triletju OŠ (primer dobre prakse) – Goranka Žnidar Dečman, razredna učiteljica in – izr. prof. dr.  Frane Erčulj – 2V