NAJNOVEJŠI PRISTOPI NA PODROČJU FUNKCIONALNEGA MIŠIČNEGA RAZTEZANJA - METODA LnB

Termini: 17.01.2013, Ljubljana, Fakulteta za šport

Koordinator: asist. dr. Darja Ažman

Trajanje: 8

Število razpisanih mest: 30

Število prostih mest: 30

Število točk: 0.50


Opis:

Program je namenjen učiteljem v osnovnih in srednjih šolah, zlasti za predmete Športna vzgoja, Šport za zdravje, Šport za sprostitev in Izbrani šport. Cilj seminarja je predstaviti novosti na področju razteznih vaj, ki jih lahko uporabljamo povsod, saj za njih, razen primerne tople in mehke podlage (armafleksi ali blazine), ne potrebujemo pripomočkov. Z  uporabo teh vaj, lahko pričakujemo izboljšanje in ohranjanje zdravja in vitalnosti bodočih generacij. Ta strokovna novost je izjemno učinkovita tudi pri odpravi telesnih bolečin (kurativna vloga), ter ohranjanju mišičnega ravnovesja in telesne zmogljivosti (preventivno-vzgojna vloga). V času vse bolj sedečega načina življenja ta metoda omogoča v petih minutah ohranjati elastičnost mišic in s tem vzpostavljati pravilno telesno držo. Seminar bo izrazito aplikativen. Predstavljeni bodo tuji primeri dobre prakse. Refleksija bo potekala na seminarju, ter po njem v okviru spletne skupnosti »Sportblog.si«.


Kotizacija:

Cena: 50 €


Opombe:

- Predstavitev metode LnB, razdeljene na 3 segmente (odpravljanje bolečin, gibanje za vitalnost, zdravje), ki je v Sloveniji novost, v nemško govorečem prostoru pa že vidno uveljavljena. – dr. Darja Ažman, 1

- Primeri dobre prakse. – dr. Darja Ažman, 1P

- Predstavitev tehnike raztezanja (posameznih korakov), ki združujejo vse fiziološke zakonitosti organizma zakarseda učinkovit in predvsem uporaben (to je funkcionalen) razteg mišic. 1P – dr. Darja Ažman, 1P

- Praktična izvedba razteznih vaj. – dr. Darja Ažman, 5V