Fakulteta za šport

Vplivi športne vadbe na živčno-mišični sistem

  • Vplivi športne vadbe na živčno-mišični sistem

  • Koda L5-5330
  • Datum 01.01.2003 - 31.12.2005
  • Financer ARRS
  • Organizacija UL, Fakulteta za šport
Povzetek

Športna vadba je najpomembnejši način priprave športnika na tekmovanje. Vendar športniki niso edina skupina, ki lahko uspešno izkorišča učinke športne vadbe, temveč velja to tudi za vse ostale ljudi. Športna vadba lahko vpliva na izboljšanje zdravja in počutja ter poveča delovno sposobnost. To je še posebej pomembno v starosti, ko se začne kazati nazadovanje v gibalnih sposobnostih in lahko trening bistveno upočasni te procese. Razumevanje učinkovanja športne vadbe na organizem (zlasti živčno-mišični sistem) je eden od ključev za njeno uspešno in učinkovito uporabo.
Namen projekta je na različnih populacijah (športniki, odrasli, starostniki) ugotoviti odziv živčno-mišičnega sistema na različne obremenitve (vadbo). Projekt bo poslušal odgovoriti na naslednja vprašanja: (1) pojav živčno-mišične utrujenosti pri delu in vpliv vadbe na njeno pojavljanje, (2) odziv živčno-mišičnega sistema na različne tehnike proprioceptivne vadbe, (3) akutni in kronični učinek mehanskih vibracij na živčno-mišični sistem in analiza učinkovitosti antivibracijskih sredstev, (4) tipične mišične sinergije (tehnike) pri športnih gibanjih in možnosti vplivanja nanjo s kondicijsko vadbo (5) učinki različnih oblik vadbe na zmanjšanje nekaterih ortopedskih problemov.
Poleg vsebinskih ciljev ima projekt za nalogo tudi razvoj raziskovalne skupine, ki bo sistematično in dolgoročno proučevala odziv živčno-mišičnega sistema na različne oblike vadbe.

sicris.izum.si/search/prj.aspx