Fakulteta za šport

VADBA ZA STAREJŠE OSEBE IN STABILNO STOPALO

  • VADBA ZA STAREJŠE OSEBE IN STABILNO STOPALO

  • Koda L5-2081-0587
  • Datum 01.05.2009 - 30.04.2012
  • Financer ARRS
  • Organizacija UL, Fakulteta za šport
Povzetek

 

Projekt sestavljata vadba za izboljšanje mobilnosti starostnikov in vadba za stabilno stopalo. Življenjska doba v Sloveniji ter celotni Evropski uniji se podaljšuje. Zdravstveni stroški povezani s postarano populacijo postajajo pomemben družbeni dejavnik. Vadba je eno najučinkovitejših in hkrati najdostopnejših sredstev, ki ima potencial zmanjšati te probleme. Cilj projekta bo preizkusiti različne oblike vadbe prilagojene starejšim osebam, predvsem izboljšanju ravnotežja, hoje in mišične moči, ki so povezani s preventivo pred padci in mobilnostjo. Poleg neposrednih bioloških in gibalnih učinkov vadbe pričakujemo tudi spremembe na psiho-socialnem področju kot na primer izboljšanje samopodobe in večjo vključenost v socialne aktivnosti. Učinke vadbe bomo spremljali s pomočjo biomehanskih metod (merjenje razporeditve pritiskov na stopalu med hojo, gibanje težišča med stojo na mestu, moč posameznih mišičnih skupin, aktivacijo mišic s pomočjo EMG signalov). Projekt je interdisciplinarno naravnan in bo proučeval problematiko s področja kineziologije, medicine, psihologije in sociologije. Ta del projekta je logično nadaljevanje lani končanega projekta (L5-7112). Merilna oprema in raziskovalna ekipa ostajata iz predhodnega projekta. Slabo stopalo je vzrok za številne probleme gibalnega aparata. Njihovo število se povečuje že v otroški dobi, posebej izražene so pri ženskah, povečuje jih sedeči življenjski slog. Zaradi velikega razmaha rekreativnega teka, se je močno povečalo število poškodb, ki izhajajo iz slabega in nestabilnega stopala. Ti problemi vplivajo na kvaliteto življenja, hkrati pa imajo pomen tudi z ekonomskega vidika zaradi stroškov za zdravljenje (gleženj, Ahilove kite, kolena, kolka, hrbtenice). Na učinkovitost delovanja stopal je mogoče vplivati z vadbo za krepitev mišic povezanih s stabilizacijo stopala in z učenjem aktivnega postavljanja noge na tla. V okviru projekta bomo razvili in preverili metode vadbe za stabilno stopalo.  Večina merilne opreme (merilni vložki, tenziometrija, pospeškometri, EMG, kinematika) je že na voljo.