Skoči na vsebino

Fakulteta za šport

EUPASMOS - European Physical Activity and Sports Monitoring

  • EUPASMOS - European Physical Activity and Sports Monitoring

  • Koda 2017 - 3678 / 001 - 001
  • Datum 01.01.2018 - 30.06.2020
  • Financer European Commission Erasmus+ Programme: Sport
  • Organizacija Iinstituto português do desporto e juventude, I.P. (PORTUGUESE INSTITUTE FOR SPORT AND YOUTH)
  • Nosilec prof. dr. Gregor Jurak
Povzetek

Title  of Project

EUPASMOS – »European Union Physical Activity and Sport Monitoring System«

Overview:

Namen projekta EUPASMOS je implementirati sistem za spremljavo telesne in športne dejavnosti odraslih. Sistem bo razvit z integriranim metodološkim pristopom, ki bo zagotovil primerljive, veljavne in zanesljive podatke o telesni dejavnosti in športnem udejstvovanju v državah članicah Evropske unije. V Evropi bo na različnih ravneh upravljanja predstavljal podporo državam članicam, Evropski komisiji, Svetovni zdravstveni organizaciji in ostalim relevantnim organizacijam pri oblikovanju, promociji, implementaciji in nadzoru politik ter strategij za spodbujanje v zdravje usmerjene telesne dejavnosti (HEPA) ter športa.

V projektu aktivno sodeluje dvanajst držav članic: Bolgarija, Ciper, Finska, Francija, Italija, Madžarska, Latvija, Nizozemska, Portugalska, Slovenija, Španija in Švedska.

Program:

Erasmus+: SPORT Collaborative Partnerships

Coordinator

Portuguese Institute of Sport and Youth (PISY) (PRT)

Partners

National Institute for Public Health and the Environment (NLD)

Hungarian Leisure Sport Association (HUN)

The Public Health Agency of Sweden (SWE)

Movimento Sportivo Popolare Italiano (ITA)

Cyprus Sport Organisation (CYP)

University of Ljubljana  [Faculty of sport] (SLO)

Université Clermont Auvergne (FRA)

Latvian Academy of Sport Education  (LTU)

Researchers in UL Faculty of sport

prof. dr. Gregor Jurak

Duration of project

1.1.2018 – 30.6.2020

Link to web page:

https://eupasmos.com/