Skoči na vsebino

Fakulteta za šport

EU-PALS - European physical activity label for schools

  • EU-PALS - European physical activity label for schools

  • Koda 590780-EPP-1-2017-1-HU-SPO-SCP
  • Datum 01.01.2018 - 31.12.2019
  • Financer European Commission Erasmus+ Programme: Sport
  • Organizacija Hungarian school sport federation (HSSF)
  • Nosilec prof. dr. Gregor Starc
Povzetek

Title  of Project

EU-PALS – »European Physical Activity Label for Schools«

Overview:

Projekt EU-PALS (European Physical Activity Label for Schools) je usmerjen v vzpostavitev sistema Evropske značke za telesno dejavnost, namenjenega šolam. Sistem omogoča medsebojno primerjavo in evalvacijo šolskih programov športa in telesne dejavnosti. Namen je v vseh državah članicah v čim večji meri izkoristiti prostorske, časovne in druge možnosti za telesno dejavnost učencev. Z objektivnimi metodami bo spremljana telesna dejavnost, na podlagi katere bo ustvarjen zemljevid telesne dejavnosti evropskih šol. Z namenom razvoja kakovostnih programov športa in telesne dejavnosti bodo šole, ki bodo izkazale interes za sodelovanje v programu, nagrajene. Namen projekta bo torej dosežen s prizadevanjem držav članic Evropske unije za povečano udeležbo učencev v programih telesne dejavnosti. Evropska značka za telesno dejavnost bo osredotočena na tri različne dimenzije in bo vključevala indikatorje iz treh sorodnih področij: 1. športna vzgoja v šolah (telesna dejavnost, ki je del učnega načrta); 2. obšolski programi telesne dejavnosti, osredotočeni na zdravje (HEPA – health enhancing physical activity) in organizirani s strani šole ali učencev samih; 3. šolski šport (tekmovalne in netekmovalne športne dejavnosti ter dogodki). Tekom projekta bo razvito spletno orodje za samooceno, ki bo spremljalo zgornja področja in usmerjalo šole k izpolnjevanju kriterijev značke. Ob vsem zapisanem, je namen projekta ozaveščati vrednote in kvalitete športu naklonjenih šol.

Program:

Erasmus+: SPORT Collaborative Partnerships

Coordinator

MAGYAR DIÁKSPORT SZÖVETSÉG (MDSZ) - HUNGARIAN SCHOOL SPORT FEDERATION (HSSF)

Partners

Youth Sport Trust International (UK)

European Physical Education Association (CHE)

International Sport and Culture Association (DEN)

Estonian School Sport Union (EST)

University of Ljubljana  [Faculty of sport] (SLO)

Estonian School Sport Union (LUX)

Researchers in UL Faculty of sport

doc. dr. Gregor Starc

Duration of project

1.1.2018 – 31.12.2019

Link to web page:

https://www.physicalactivitylabel.com/