Skoči na vsebino

Fakulteta za šport

Vplivi določenih pedagoških ravnanj na motivacijo in stališča mladostnikov do športne aktivnosti ter njihovo športno aktivnost

  • Vplivi določenih pedagoških ravnanj na motivacijo in stališča mladostnikov do športne aktivnosti ter njihovo športno aktivnost

  • Koda 3311-04-297004/04
  • Datum 01.01.2004 - 31.12.2005
  • Financer ESS
  • Organizacija UL, Fakulteta za šport
  • Nosilec prof. dr. Branko Škof
Povzetek

Namen študije – izhodišče vsebinskega poročila

Osnovni namen pričujočega projekta je ob celoletnem pedagoškem delu, podprtem s stalnim strokovnim spopolnjevanjem in svetovanjem učiteljem, preveriti učinkovitost nekaterih pedagoških ravnanj učitelja. Ta so osredotočena na učiteljev način vodenja pouka športne vzgoje in oblikovanje ustreznih motivacijskih strategij in odnosa učencev do športne dejavnosti ter zdravega življenjskega sloga. Izkušnje, do katerih bomo prišli s sistematičnim delom z učitelji, bodo pomemben vzvod vseživljenjskega učenja in bodo omogočale implementacijo raziskovalnih ugotovitev v prakso tudi na drugih šolah.