Skoči na vsebino

Fakulteta za šport

Enjoyable MVPA - Supporting teachers to maximize enjoyable MVPA minutes in children and youth: Project Enjoyable MVPA

  • Enjoyable MVPA - Supporting teachers to maximize enjoyable MVPA minutes in children and youth: Project Enjoyable MVPA

  • Koda 2019-1-EE01-KA201-051595
  • Datum 01.10.2019 - 30.07.2022
  • Financer European Commission Erasmus+ Programme: Sport
  • Organizacija Institute of Sport Sciences and Physiotherapy
  • Nosilec prof. dr. Gregor Jurak
Povzetek

Full Title  of Project

Enjoyable MVPA - Supporting teachers to maximize enjoyable MVPA minutes in children and youth: Project Enjoyable MVPA

Overwiew:

Namen projekta Enjoyable MVPA (slo. prijetna zmerno do visoko intenzivna telesna dejavnost) je ustvariti in zbrati gibalne igre, ki bodo namenjene otrokom, starim 11-14 let. Uporabne bodo tako v telovadnici kot v drugih prostorih v času športne vzgoje, gibalnih odmorov ali športnih programov zunaj šole. Za doseganje z zdravjem povezanih pozitivnih učinkov gibanja bodo igre oblikovane tako, da bodo otroci zmerno do visoko intenzivno gibalno dejavni. Prekomerna teža in debelost sta razlog za skrb v vseh razvitejših državah sveta. Zato naj bi se intervencije uvajale že relativno zgodaj in vključevale čim več otrok. Zato je šola najboljši prostor za tovrstne intervencije. V skladu s sodobnimi učnimi načrti bodo oblikovane igre razvijale predvsem osnovne gibalne vzorce.

Da bodo lahko učitelji in trenerji načrtovali vadbo za posamezno gibalno sposobnost in pri izvedbi dosegali željeno zmerno do visoko telesno intenzivnost, bodo izbrane igre testirane. Igre bodo tekom projekta v ta namen izvajane v 10-minutnih blokih, intenzivnost pa bo spremljana z objektivno metodo. Pri izbiri iger bomo upoštevali tudi povratne informacije učiteljev in učencev. Da bi v igrah bili dejavni vsi otroci, morajo te biti ustrezno organizirane in zabavne. Zato bomo pri oblikovanju iger usmerjeni tudi v izkustveno komponento.

Igre bomo posneli in jih kot delovno gradivo ponudili učiteljem. K posnetkom bo priloženo tudi besedilo z razlago pomembnosti telesne dejavnosti za otroke in mladostnike.

Program:

Erasmus+: KA2

Coordinator

UNIVERSITY OF TARTU (ESTONIA)

Partners

LIKES (FINLAND)

VILNIUS UNIVERSITY AND VYTAUTAS MAGNUS UNIVERSITY (LITHUANIA)

UNIVERSITY OF LJUBLJANA [FACULTY OF SPORT] (SLOVENIA)

Reserchers in UL Faculty of sport

prof. dr. Gregor Jurak

Duration of project

01.10.2019 - 30.7.2022

Link to web page: