Fakulteta za šport

Vabilo k sodelovanju v projektu - Razvoj in izvajanje prehoda mladih s posebnimi potrebami na trg dela

datum: 12.06.2018

kategorija: Obvestila Študentskega sveta

projekt  

Spoštovani!  

Z veseljem vam sporočamo, da  je nacionalno projektno partnerstvo pričelo izvajati projekt Razvoj in izvajanje prehoda mladih s posebnimi potrebami na trg dela (v nadaljevanju PREHOD MLADIH). Projekt je sofinanciran s strani RS, Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti in EU, Evropskega socialnega sklada.  

Namen projekta PREHOD MLADIH je podpora in pomoč vam mladim s posebnimi potrebami pri najrazličnejših prehodih na vaše naslednje stopnice v življenju: pri nadaljevanju študija, pri prehodu na trg dela ali  prijavi na Zavod za zaposlovanje. V projektu nas sodeluje 14 partnerjev, izvajalcev zaposlitvene rehabilitacije, pod vodstvom koordinatorja projekta Združenja izvajalcev zaposlitvene rehabilitacije v Republiki Sloveniji – ZIZRS, vodja projekta PREHOD MLADIH in predsednik skupščine ZIZRS je g. Karel Destovnik.  

Partnerji, ki izvajamo projekt PREHOD MLADIH, smo usposobljeni strokovni delavci, izvajalci zaposlitvene rehabilitacije, ki imamo veliko specifičnih znanj s področja zaposlovanja in posebnih potreb. Razpolagamo z močnimi strokovnimi timi in sodelujemo z različnimi delodajalci po celotni Sloveniji. Ves čas trajanja projekta (do konca leta 2021) bomo vsi tesno sodelovali tako z vami in, če boste želeli in privolili, tudi z vašimi starši oziroma skrbniki, strokovnimi delavci univerze, delodajalci in drugimi pomembnimi osebami in službami v vašem življenju.   

Vabimo vas k sodelovanju v projektu, ki lahko za vas in vse pomembne v vašem življenju  predstavlja  neprecenljivo in izjemno koristno priložnost za vaš nadaljnji razvoj.   

mag. Darija Orion, strokovna delavka PAPILOT zavod LJ                                                                        
projektni partner na PM
                                                                       
tel.: 041 655 881,
                                                                       
mail:
 

Koordinatorici projekta na državnem nivoju:

Projekt PREHOD MLADIH sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.