Fakulteta za šport

Žan Luca Potočnik, mag. prof. šp. vzg.