Fakulteta za šport

Mali psihodiagnostični pregled

 

Vključuje pregled ene psihične značilnosti športnika ali pacienta. Pregled vključuje pisno testiranje, psihološko analizo vprašalnika in pisno interpretacijo.     Pregled vključuje npr. analiza agresivnosti ali analiza anksioznosti ali npr. analizo koncentracije oz. analizo katerekoli drugo psihične značilnosti, skladno z željami posameznika. Uporabljamo doma in v svetu preverjene in zanesljive ter veljavne psihodiagnostične inštrumente. Možna je aplikacija tako za športne kot nešportne situacije.