Strokovni delavec 2 - športno treniranje - rokomet

Prijavnica: Izpolnite prijavnico

podatki o udeležencu/udeleženki

stopnja izobrazbe

OznačiStopnjaPo dosedanjih programih:Po novih bolonjskih programihISCED
II.osnovna šola 2
III.nižje poklicne izobraževanje (2 letno) 3
IV.srednje poklicno izobraževanje (3 letno) 
V.gimnazijsko, srednje poklicno -tehniško izobraževanje, srednje tehniško oz. drugo strokovno izobraževanje 
VI/1.višješolski program (do 1994), višješolski strokovni program 5
VI/2.specializacija po višješolskem programu, visokošolski strokovni programivisokošolski strokovni in univerzitetni program (1. bol. st)
VII.specializacija po visokošolskem strokovnem programu, univerzitetni programmagisterij stroke (2. bol. st.)
VIII/1.specializacija po univerzitetnem programu, magisterij znanosti 6
VIII/2.doktorat znanostidoktorat znanosti (3. bol. st.)

status na trgu dela

Podatki o plačniku stroškov usposabljanja


:


1 - 9 =

Termini: 29.02. 2020 - 07.02.2021

Koordinator: Martin Tuš

Trajanje: 320

Število razpisanih mest: 20

Število prostih mest: 8


Opis:

PRIREDITELJ

Rokometna zveza Slovenije kot nosilec in izvajalec usposabljanja in Fakulteta za šport kot organizator usposabljanja.

KRAJ

Tečaj bo izveden v Ljubljani. O točni prostorski razporeditvi bodo prijavljeni kandidati obveščeni nekaj dni pred pričetkom usposabljanja.

TRAJANJE TEČAJA

Tečaj bo potekal od 29.02.2020 – 07.02.2021. Natančen razpored usposabljanja bodo kandidati prejeli na svoje elektronske naslove.

VODJA USPOSABLJANJA

Vodja usposabljanja in vodja tečaja je dr. Marko Šibila.

NAMEN IN CILJ USPOSABLJANJA

CILJI PROGRAMA: Cilj programa športno treniranje ‑ rokomet ‑ 2. stopnja je, skladno s kompetencami, ki jih daje program, omogočiti usposobljenemu strokovnemu delavcu, da načrtuje, organizira, izvaja in spremlja proces športne vadbe v športni panogi rokomet.

POGOJI DOKONČANJA

Pogoj za pristop k izpitu je vsaj 80% prisotnost na obveznih in vsaj 80% prisotnost na posebnih vsebinah.
Pogoji za dokončanje tečaja so opravljene naslednje izpitne obveznosti:

 • Opraviti praktični izpit, ki je sestavljen iz: demonstracije rokometnih tehničnih elementov in demonstracije vodenja rokometnega treninga.
 • Izdelava dveh seminarskih nalog.
 • Teoretični izpit iz obveznih vsebin.
 • Teoretični izpit iz posebnih vsebin.

 
Kandidat lahko posamezni izpit opravlja največ trikrat. Pri tretjem opravljanju izpita se imenuje tričlanska komisija, ki ima predsednika in dva člana. Izpit se vrednoti z "je opravil" ali "ni opravil".
 
Kandidat mora usposabljanje zaključiti najkasneje v roku treh let od zaključka tečaja. Če kandidat v roku ne zaključi zahtevane obveznosti, se mora tečaja ponovno udeležiti.
 
Kandidat, ki uspešno opravi vse izpitne obveznosti, pridobi naziv STROKOVNI DELAVEC 2 ‑ ŠPORTNO TRENIRANJE ‑ ROKOMET.

PRIDOBLJENE KOMPETENCE

Program usposabljanja športno treniranje ‑ rokomet ‑ 2. stopnja, omogoča posamezniku kompetence oziroma znanja, spretnosti in odgovornosti za načrtovanje, organiziranje, izvajanje in spremljanje procesa športne vadbe v vseh pojavnih oblikah športne panoge rokometaš ciljem tekmovalnega dosežka, ohranjanja zdravja, dobrega počutja in vitalnosti, druženja oziroma zabave.

PRIJAVE

 • Število prostih mest

Usposabljanje bo izvedeno v kolikor bo prijavljenih vsaj 10 kandidatov. Največje število sprejetih kandidatov je 15.

 • Pogoji za prijavo

Kandidati morajo izpolnjevati sledeče pogoje:

 • Naziv strokovni delavec 1 ‑ športno treniranje ‑ Rokomet ali naziv Trener rokometa po Zšpo;
 • Eno leto delovnih izkušenj z nazivom strokovni delavec 1 ‑ športno treniranje Rokomet oz. naziv Trener rokometa po Zšpo;
 • Dokazila

Poleg prijavnice morajo kandidati ob prijavi poslati naslednja dokazila:

 • Kopija osebnega dokumenta.
 • Potrdilo o pridobljenih vsaj 1 letnih športno pedagoških izkušenj z nazivom Strokovni delavec 1 ‑ športno treniranje Rokomet oz. naziv Trener rokometa po Zšpo

 

 • Način prijave

Kandidat mora izpolniti e-prijavo na vrhu razpisa in slediti navodilom. Prijavnico in dokazila pošljite skenirana po elektronski pošti na naslov Usposabljanje@fsp.uni-lj.si.

PRIJAVA JE ZAKLJUČENA, KO PREJMEMO PRAVILNO IZPOLNJENO PRIJAVNICO IN VSA ZAHTEVANA DOKAZILA.

 • Rok prijave

Zadnji rok za prijavo je nedelja, 23.02.2020.


Opombe:

KONTAKT

Za več informacij nam lahko pišete na Usposabljanje @fsp.uni-lj.si.