Trener atletike - strokovni delavec 2 - ZNIŽANA CENA USPOSABLJANJA

Prijavnica: Izpolnite prijavnico

podatki o udeležencu/udeleženki

stopnja izobrazbe

OznačiStopnjaPo dosedanjih programih:Po novih bolonjskih programihISCED
II.osnovna šola 2
III.nižje poklicne izobraževanje (2 letno) 3
IV.srednje poklicno izobraževanje (3 letno) 
V.gimnazijsko, srednje poklicno -tehniško izobraževanje, srednje tehniško oz. drugo strokovno izobraževanje 
VI/1.višješolski program (do 1994), višješolski strokovni program 5
VI/2.specializacija po višješolskem programu, visokošolski strokovni programivisokošolski strokovni in univerzitetni program (1. bol. st)
VII.specializacija po visokošolskem strokovnem programu, univerzitetni programmagisterij stroke (2. bol. st.)
VIII/1.specializacija po univerzitetnem programu, magisterij znanosti 6
VIII/2.doktorat znanostidoktorat znanosti (3. bol. st.)

status na trgu dela

Podatki o plačniku stroškov usposabljanja


:


2 - 6 =

Termini: 1.12.2017 - 14.1.2018

Koordinator: Martin Tuš

Trajanje: 170

Število razpisanih mest: 35

Število prostih mest: 18


Opis:

PRIREDITELJ

Atletska zveza Slovenije kot nosilec usposabljanja in Fakulteta za šport kot izvajalec usposabljanja.

KRAJ

Tečaj bo izveden v prostorih Fakultete za šport, Gortanova ulica 22, 1000 Ljubljana ter na stadionu Ljubljana – ŽAK. O točni prostorski razporeditvi bodo prijavljeni kandidati obveščeni nekaj dni pred pričetkom usposabljanja.

TRAJANJE USPOSABLJANJA

Usposabljanje bo izvedeno v naslednjih terminih:

 • 01.12. - 03.12.2017
 • 08.12. - 10.12.2017
 • 15.12. - 17.12.2017
 • 22.12. - 23.12.2017
 • 05.01. - 07.01.2018
 • 12.01. - 14.01.2018

Obveščamo vas, da je urnik objavljen. Najdete ga lahko povezavi URNIK.

VODJA USPOSABLJANJA

Strokovni vodja usposabljanja in tečaja je Robi Kreft.

NAMEN IN CILJ USPOSABLJANJA

Osnovni namen  (cilji) programa usposabljanja so: Usposobiti kandidate za samostojno izvajanje vadbe atletov (načrtovanje, učenje, treniranje, kontrola procesa vadbe). Usposobiti kandidate za vodenje mladih atletov na tekmah in sodelovanje pri usposabljanju strokovnih delavcev na nižjih stopnjah usposabljanja. Seznaniti kandidate s postopki selekcioniranja in usmerjanja mladih atletov v  posamezne atletske discipline. Seznaniti kandidate z osnovnimi in poglobljenimi biomehanskimi (kinematičnimi in dinamičnimi), nevrofiziološkimi, biokemijskimi, funkcionalnimi in drugimi zakonitostmi tehnike posameznih atletskih disciplin. Seznaniti kandidate z metodičnimi postopki osvajanja in izpolnjevanja tehnike posameznih atletskih disciplin.

Poleg ozko strokovnih znanj pridobijo nekatera znanja iz: psihologije športa, medicine športa, managementa športa z osnovami informatike in osnov teorije in metodike športnega treniranja. Kandidati bodo po uspešno zaključenem usposabljanju pridobili naslednja znanja:  

 • Kandidat pozna (zna opisati) bistvene elemente tekmovalne tehnike posameznih sklopov atletskih disciplin. Kandidat razume osnovna fizikalna (biomehanična) izhodišča tekmovalne tehnike osnovnih atletskih disciplin.  
 • Kandidat zna bistvene elemente tekmovalne tehnike posameznih sklopov osnovnih atletskih disciplin opredeliti z osnovnimi kinematičnimi in dinamičnimi parametri (sile, koti, hitrosti, razdalje).  
 • Kandidat natančno pozna osnovne metodične postopke učenja in izpopolnjevanja tekmovalne tehnike (izbor vaj in njihovo zaporedje) vsaj v osnovnih atletskih disciplinah enega sklopa.  
 • Kandidat zna opredeliti napake v tehniki posameznih sklopov osnovnih atletskih disciplin in jih z ustreznimi vajami korigirati.
 • Kandidat pozna osnovna načela načrtovanja športne vadbe v atletiki (zna napisati in utemeljiti letni program vadbe za atlete).  
 • Kandidat dobro pozna razvojne značilnosti (biološke, psihološke, čustvene in socialne) v obdobju otroštva in mladostništva in specifičnosti varne in humane športne vadbe v tem obdobju.
 • Kandidat pozna sodobne tehnologije treninga in diagnostike Navedba del, ki jih opravlja s pridobljeno stopnjo usposobljenosti:
 •  Kandidati lahko izvajajo samostojno trening kvalitetnejših atletov v klubih in društvih. Kandidati lahko vodijo atlete na tekmah državnega nivoja.
 • Kandidati lahko sodelujejo pri izvedbi priprav atletov na državnem nivoju. Izvajajo programe atletske vadbe v obliki osebnega trenerstva. 

POGOJI DOKONČANJA

 • Pogoj za pristop k izpitu je vsaj 75 % udeležba na predavanjih in vajah.
 • Teoretični izpit (ustni ali pisni) izhaja iz tematskih sklopov v predmetniku.
 • Praktični izpit: demonstracija tehnike in metodike posameznih atletskih disciplin, ocena pedagoškega nastopa
 • Seminarska naloga  (izdelava programa  treninga za  eno tekmovalno sezono - mikro , mezo ali makro ciklus).
 • Strokovna praksa : kandidat mora opraviti   strokovno  prakso  v atletskem klubu v  trajanju   najmanj 100 ur  pod mentorstvom  uveljavljenega atletskega trenerja (usposobljenost najmanj II. stopnje).

Izpit se ocenjuje kot »opravil« ali »ni opravil«.

Kandidati morajo usposabljanje zaključiti najkasneje v roku 3 let od zaključka predavanj, posamezen izpit pa lahko opravljajo največ trikrat. Če kandidat v roku ne zaključi zahtevane obveznosti, se mora ponovno udeležiti usposabljanja. Ob izpolnitvi vseh pogojev dokončanja, kandidat pridobi naziv Trener atletike. 


Kotizacija:

CENA USPOSABLJANJA

Cena usposabljanja je odvisna od števila prijavljenih in se spreminja sledeče

Število prijavljenih

Cena prijavnine

15

545,00€

20

420,00€

30

280,00€

 

Rok prijave je podaljšan do četrtka, 23.11.2017. Po poteku roka za prijavo bomo glede na število prijavljenih določili ceno prijavnine skladno z zgornjo tabelo in prijavljenim ali njihovim plačnikom poslali predračune za plačilo prijavnine. Rok za plačilo bo v ponedeljek, 27.11.2017. 

 

PRIJAVE

Opomba: V primeru večjega števila prijav bo izbor sprejetih kandidatov izvedel izvršni odbor Zveze atletskih trenerjev Slovenije.

 1. Število prostih mest

Usposabljanje bo izvedeno v kolikor bo prijavljenih vsaj 15 kandidatov. Največje število sprejetih kandidatov je 30.

2.       Pogoji za prijavo

Kandidati morajo izpolnjevati naslednje pogoje:

 • Starost  najmanj 18 let.
 • Najmanj srednja poklicna izobrazba.
 • Končan program VADITELJ ATLETIKE.
 • Kandidat mora imeti najmanj 1 leto športno pedagoških izkušenj pri delu z mladimi atleti v atletskem klubu ali 4 leta tekmovalnih izkušenj.
 1. Dokazila

Poleg prijavnice morajo kandidati ob prijavi poslati naslednja dokazila:

 • Scan osebnega dokumenta (osebna izkaznica ali potni list)
 • Scan spričevala ali diplome formalnega izobraževanja.
 • Usposobljenosti Vaditelj atletike preveri izvajalec v evidenci usposobljenega kadra.
 • Potrdilo o športno pedagoških izkušnjah ali tekmovalnih izkušnja – izda društvo ali zveza.
 1. Način prijave in plačila

Kandidat mora v celoti in čitljivo izpolniti priloženo prijavnico. V kolikor plačnik tečaja ne bo kandidat sam, mora izpolniti tudi spodnji del prijavnice. V kolikor je plačnik pravna oseba, mora prijavnica vsebovati tudi žig in podpis odgovorne osebe plačnika.

Na podlagi prejete prijavnice bo kandidat, po pretečenem roku za prijavo, na elektronski naslov plačnika ter svoj elektronski naslov prejel predračun, ki je osnova za plačilo tečaja.

V ceno je vključeno prvo opravljanje izpita. Morebitni dodatni roki niso predmet prijavnine.

PRIJAVA JE ZAKLJUČENA, KO PREJMEMO PRAVILNO IZPOLNJENO PRIJAVNICO, VSA ZAHTEVANA DOKAZILA IN PRAVILEN (CELOTEN) ZNESEK PRIJAVNINE.

Prijavnico in dokazila pošljite skenirana po elektronski pošti na naslov martin.tus@fsp.uni-lj.si.

 1. Rok prijave

Rok za prijavo je podaljšan do četrtka, 23.11.2017.

 1. Odjava

Rok za odjavo je ponedeljek, 20.11.2017. Odjave, prejete do vključno tega datuma, morajo biti pisne in poslane po elektronski pošti. V tem primeru kandidatu vrnemo 80% vplačane prijavnine. Pri odjavah po tem roku prijavnine ne vračamo.


Opombe:

KONTAKT

Za več informacij nam lahko pišete na martin.tus@fsp.uni-lj.si ali pokličete na telefonsko številko 01 520 77 52.

URNIK usposabljanja