Skoči na vsebino

PRIPRAVA PLESNE PRIREDITVE OB ZAKLJUČKU ŠOLANJA,VALETE IN MATURANTSKEGA PLESA

Termini: 14.03. - 16.03.2024

Koordinator: izr. prof. dr. Petra Zaletel

Trajanje: 24

Število razpisanih mest: 30

Število prostih mest: 30

Število točk: 1.50


Opis:

Vsebina programa bo zajemala učenje družabnih plesov, zaključnega plesa valete in zaključnega plesa na maturantskem plesu – četvorke ter organizacijo plesne izvedbe obeh prireditev. Z usvajanjem ustreznih metodičnih postopkov ki jih bodo učitelji OŠ in SŠ  pri svojem delu uporabljali, bomo v vsebino programa vključili naslednje metodične enote:

  • Učenje ritma (preko preprostih plesnih iger)
  • Koraki in koreografije latinsko-ameriških in standardnih plesov ter drugih družabnih plesov
  • Otvoritveni ples valete
  • Otvoritveni ples maturantskega plesa - četvorka
  • Organizacija in izpeljava učne ure ritma in plesa v vrtcu in razredni stopnji OŠzaključnih plesov
  • Ustrezni metodični postopki poučevanja plesa
  • Socialne veščine in plesni bonton

 

Zastavljene cilje bomo dosegli s teoretičnimi predavanji, na katerih bodo obravnavane teme s področij didaktike v športu, osnov plesne vadbe ter motoričnega učenja.

Drugi sklop ciljev pa bomo zasledovali na praktičnih vajah, v sklopu katerih bodo prikazani primeri dobre prakse – vadbenih enot, ki so primerne za izbrane vsebine in posamezno starostno skupino mladostnikov. Poudarek bo na osvajanju plesnih vsebin družabnih plesov (latinsko-ameriški in standardni plesi), in načrtovanju in izvedbi plesne prireditve ob zaključku šolanja – valete in maturantskega plesa. 


Kotizacija:

 Cena: 198,95 €


Opombe:

Obvezna prijava v Katis_u.