TRENDI IN NOVOSTI NA PODROČJU POUČEVANJA PLESA V PRVEM TRILETJU OSNOVNE ŠOLE

Termini: 24.01.-26.01.2013, Ljubljana, Fakulteta za šport

Koordinator: dr. Meta Zagorc

Trajanje: 24

Število razpisanih mest: 30

Število prostih mest: 30

Število točk: 1.50


Opis:

Namen programa je, da se udeleženci seznanijo s trendi in novostmi na področju poučevanja plesa v prvem triletju. Spoznali bodo temeljne plesne igre ter osnove jazz, ljudskega in sodobnega plesa, baleta, družabnih plesov ter s popularnimi plesnimi zvrstmi kot so hip – hop, pop, latino. Vsebina je skladno z učnim načrtom prilagojena otrokovim sposobnostim dojemanja in obvladovanja telesa. Udeleženci bodo izpopolnili znanja za poučevanje plesa pri urah športne vzgoje, v plesnih krožkih, za medpredmetne povezave, nastope, tekmovanja in druge prireditve na šoli.


Kotizacija:

Cena: 130 €


Opombe:

- Ples in otrok, ples pri pouku v šoli, doc. dr. Meta Zagorc, 2P

- Družabno-plesne igre in družabni ples v prvem triletju, doc. dr. Meta Zagorc, 8D

- Balet in jazz ples, doc. dr. Meta Zagorc, Nataša Lovše Pepelnak, 6D

- Ples kot ustvarjalni proces in kot sprostitev, doc. dr. Meta Zagorc, 4D

- Šolski plesni festival, Nataša Lovše Pepelnak, 2D

- Ples za učence s posebnimi potrebami, Nataša Lovše Pepelnak, 2D