Skoči na vsebino

TERENSKO DELO KOT OBLIKA POUČEVANJA V OSNOVNEM IN SREDNJEM ŠOLSTVU (TURNO SMUČANJE)

Termini: 05.03. - 07.03.2021

Koordinator: izr. prof. dr. Blaž Jereb

Trajanje: 20

Število razpisanih mest: 30

Število prostih mest: 30

Število točk: 1.00


Opis:

Šola v naravi je organizirana oblika vzgojno-izobraževalnega dela, ki poteka strnjeno tri ali več dni izven prostora šole. V osnovnošolskem izobraževanju je za osnovne šole obvezna vsaj ena izpeljava v devetih letih šolanja. Terensko delo (šola v naravi, športni tabor) temelji na izkustvenem učenju. Gre za najučinkovitejšo obliko učenja in je zaradi tega priporočljiva na vsaki stopnji izobraževalnega sistema (OŠ, SŠ). Sodobno pojmovanje učenja pomeni predvsem interpretacijo izkušenj. Ameriški filozof John Dewey je izkustveno učenje razložil kot učenje, v katerem se integrirajo (povezujejo v celoto) izkušnje, pojmi, opazovanje in akcija. Na seminarju izvedene dejavnosti bodo izzvale situacije pri katerih bodo udeleženci dobili lastne izkušnje in izkušnje drugih, ki jih bodo opredelili s posameznimi pojmi na podlagi opazovanja, razmišljanja ter jih nato prenesli v prakso.

Udeleženci bodo skozi vsebino turnega smučanja prišli do razumevanja pomena terenskega dela v izobraževanju otrok in mladostnikov,

Udeleženci bodo znali uporabiti terensko delo kot eno pomembnih učnih metod (metodo opazovanja, zaznavanja, občutenja), v procesu osnovno in srednješolskega izobraževanja,

Udeleženci bodo izpopolnili in izboljšali svojo prakso prožnih oblik poučevanja na prostem.

Spoznavanje sodobne opreme za gibanje v snegu.

Vsebine programa:

Tehnika in taktika vzpenjanja v zasneženem terenu,

Poznavanje gorstev (terena) s pomočjo IKT,

Orientacija s pomočjo IKT,

Prerez snežne odeje in sodobni načini prepoznavanja trdnostni snežne odeje,

Ukrepi v primeru nesreče in iskanje zasutih v plazu s pomočjo IKT,

Priprava in analiza  dejavnosti s pomočjo IKT.

 


Kotizacija:

Polna kotizacija: 165,79 EUR

Kotizacija za zaposlne v vzgoji in izobraževanju: 16,58 EUR


Opombe:

Zaposleni v vzgoji in izobraževanju morate prijavo oddati v Katisu!