BADMINTON – ZAČETNI SEMINAR

Termini: 10.2.-12.02.2012, Ljubljana, Fakulteta za šport

Koordinator: izr. prof. dr. Miran Kondrič

Trajanje: 24

Število razpisanih mest: 16

Število prostih mest: 16

Število točk: 1.00


Opis:

Predstaviti badminton v šoli kot primeren šport za vse učence.  Seznaniti udeležence z osnovnimi udarci in gibanjem po igrišču. Podati osnovne informacije pravil igre in sojenja ter uporabe le teh v šolskih pogojih. Seznaniti udeležence z vajami in metodičnimi postopki učenja otrok v šoli.


Kotizacija:

Cena: 100,00 €


Opombe:

- Predstavitev badmintona in predstavitev programa – dr. Miran Kondrič, Miha Košnik, prof.ŠV, 2 P

- Tehnika udarcev in gibanja; snemanja – Miha Košnik; Maja Kersnik, prof.ŠV 10 P, V

- Metodika učenja in osnovne vaje; snemanje – dr. Miran Kondrič, Miha Košnik, prof.ŠV, Tadeja Šeme, prof. ŠV, 10 P, V

- Analiza igre vrhunskih igralcev in udeležencev – dr. Miran Kondrič, Miha Košnik,prof.ŠV 2 P, V