POPULARNE PLESNE ZVRSTI ZA OTROKE IN MLADINO

Termini: 30.03.-01.04.2023

Koordinator: izr. prof. dr. Petra Zaletel

Trajanje: 24

Število razpisanih mest: 20

Število prostih mest: 20

Število točk: 1.50


Opis:

Ples omogoča v veliki meri razvoj socialno-čustvenih kompetenc in vpliva na razvoj pozitivne samopodobe, saj je v obdobju odraščanja pridobivanje omenjenih veščin še kako pomembno. Temeljni cilji programa so:

  • Pridobiti teoretična znanja s področja didaktike v športu, osnov plesne športne vadbe ter motoričnega učenja.
  • Spoznati osnovne zakonitosti ritma in glasbe, ritmično-plesnih iger kot začetka socialnega sodelovanja in povezovanja otrok in mladine
  • Spoznati osnovna gibanja v modernih tekmovalnih plesih (jazz, hip hop, družabni plesi, salsa), spoznati ustvarjanje v gradnji koreografije v različnih plesnih zvrsteh
  • Spoznati zakonitosti ustvarjanja v popularnih plesnih zvrsteh in pridobivanja pozitivne samopodobe preko prikazovanja svojih ustvarjalnih izdelkov.
  • Spoznati organizacijske oblike, ki pripomorejo k boljši skupinski dinamiki in poskrbijo za sproščeno vzdušje.
  • Razvoj socialno-čustvenih kompetenc preko plesa.
  • Uporaba novih pedagoških metod in pristopov k razvoju samozavedanja

Zastavljene cilje bomo dosegli s teoretičnimi predavanji, na katerih bodo obravnavane teme s področij didaktike v športu, osnov plesne vadbe ter motoričnega učenja. Drugi sklop ciljev pa bomo zasledovali na praktičnih vajah, v sklopu katerih bodo prikazani primeri dobre prakse – vadbenih enot, ki so primerne za izbrane vsebine in posamezno starostno skupino otrok oziroma mladostnikov. Poudarek bo na ritmično-plesnih vadbenih vsebinah, osvajanju gibalnih veščin popularnih plesov (hip hop, jazz, salsa, ipd.) in ustvarjanju v gibu in ritmu.


Kotizacija:

Kotizacija: 187,73 EUR

 


Opombe:

Vsi zaposleni v vzgoji in izobraževanju morajo prijavnico oddati v Katisu!