ŠPORTNE AKTIVNOSTI NA MIVKI, Portorož

Termini: 23.06. - 25.06.2023

Koordinator: doc. dr. Tine Sattler, prof. šp. vzg.

Trajanje: 24

Število razpisanih mest: 30

Število prostih mest: 30


Opis:

Cilji in namen seminarja:

Namen seminarja je seznaniti udeležence s športnimi aktivnostmi, ki jih lahko izvajamo na mivki. Športne aktivnosti na mivki se v današnjem času uporabljajo kot varne aktivnosti z vidika športnih poškodb in se jih kot take uporablja tudi v rehabilitacijske namene s postopnim obremenjevanjem telesa na varni in prijazni podlagi. Največ poudarka je na odbojki na mivki. Seznanili jih bomo z elementarnimi in štafetnimi igrami, ki jih lahko izvajamo z različnimi športnimi rekviziti na mivki, ter z uvajalnimi igrami odbojke na mivki. Spoznali bodo sodobne didaktične in metodične prijeme s katerimi bodo lažje osvajali igro odbojke na mivki in podali primere dobre prakse. Prav tako bodo seznanjeni z didaktičnimi in metodičnimi prijemi učenja tenisa na mivki.

Vsebina seminarja:

  • Elementarne igre namenjene razvoju motoričnih sposobnosti, rokovanja z žogo
  • Metodika učenja osnovnih tehničnih in taktičnih prvin pri odbojki na mivki
  • Prilagajanje pravil glede na znanje igranja odbojke na mivki
  • Osnovna motorika rokovanja z loparjem za odbojko na mivki
  • Štafetne, elementarne ter uvajalne igre z vsebino tenisa na mivki
  • Metodika učenja osnovnih tehničnih prvin pri tenisu na mivki


Kotizacija:

Kotizacija: 178,82 EUR

 

 

(Udeleženci programa si stroške morebitnega bivanja v CŠOD Burja, krirejo sami)


Opombe:

Koordinator, dr. Tine Sattler je v CŠOD najavil naš prihod.