Univerza v Ljubljani

Fakulteta za šport

Zagovori magistrskih del - 29. 9. 2020

datum: 29.09.2020

kategorija: obvestila za študente

Staša Krajnc, Dean Ghira, Maruša Medved, Kaja Petrič, Jošt Geržek, Alexander Povhe

Kandidatka: STAŠA KRAJNC

Naslov: UGOTAVLJANJE RAZLOGOV ZA UKVARJANJE Z REKREATIVNIMI VADBAMI ODRASLIH V ŠPORTNEM DRUŠTVU TABOR

Zagovor zaključnega dela magistrskega študijskega programa druge stopnje Športna vzgoja bo v torek, 29. 9. 2020, ob 8. uri v Murnikovi sobi na Fakulteti za šport.

Zaradi epidemioloških ukrepov bo zagovor potekal brez navzočnosti slušateljev.

Kandidat: DEAN GHIRA

Naslov: GIBALNI IN TELESNI RAZVOJ DIJAKOV IN DIJAKINJ SREDNJIH ŠOL Z ITALIJANSKIM UČNIM JEZIKOM IN DVOJEZIČNE SLOVENSKO-MADŽARSKE SREDNJE ŠOLE V SLOVENIJI

Zagovor zaključnega dela magistrskega študijskega programa druge stopnje Športna vzgoja bo v torek, 29. 9. 2020, ob 11. uri v Murnikovi sobi na Fakulteti za šport.

Zaradi epidemioloških ukrepov bo zagovor potekal brez navzočnosti slušateljev.

Kandidatka: MARUŠA MEDVED

Naslov: GIBALNE SPOSOBNOSTI, UČNI USPEH IN REŠEVANJE PROBLEMOV PRI OSNOVNOŠOLCIH IN SREDNJEŠOLCIH

Zagovor zaključnega dela magistrskega študijskega programa druge stopnje Športna vzgoja bo v torek, 29. 9. 2020, ob 12. uri v sejni sobi Inštituta za šport.

Zaradi epidemioloških ukrepov bo zagovor potekal brez navzočnosti slušateljev.

Kandidatka: KAJA PETRIČ

Naslov: VLOGA GIBALNIH SPOSOBNOSTI Z ELEMENTI VZDRŽLJIVOSTI V RAZLIČNIH STAROSTNIH OBDOBJIH TRENAŽNEGA PROCESA MLAJŠIH KATEGORIJ V ALPSKEM SMUČANJU U

Zagovor zaključnega dela magistrskega študijskega programa druge stopnje Kineziologija bo v torek, 29. 9. 2020, ob 13. uri v Murnikovi sobi na Fakulteti za šport.

Zaradi epidemioloških ukrepov bo zagovor potekal brez navzočnosti slušateljev.

Kandidat: JOŠT DERŽEK

Naslov: SOCIALNE SPRETNOSTI TENIŠKIH TRENERJEV IN NJIHOV ODNOS Z IGRALCI

Zagovor zaključnega dela magistrskega študijskega programa druge stopnje Športna vzgoja bo v torek, 29. 9. 2020, ob 13. uri v sejni sobi Inštituta za šport.

Zaradi epidemioloških ukrepov bo zagovor potekal brez navzočnosti slušateljev.

Kandidat: ALEXANDER POVHE

Naslov: POVEZANOST GIBALNIH SPOSOBNOSTI Z USPEŠNOSTJO DVEH GENERACIJ STAREJŠIH DEČKOV V ALPSKEM SMUČANJU

Zagovor zaključnega dela magistrskega študijskega programa druge stopnje Kineziologija bo v torek, 29. 9. 2020, ob 13.30 v Murnikovi sobi na Fakulteti za šport.

Zaradi epidemioloških ukrepov bo zagovori potekali brez navzočnosti slušateljev.

 

Zagovore bo mogoče spremljati po videopovezavi. Če bi želeli spremljati dogodek, se najpozneje dan pred razpisanim zagovorom obrnite na referat@fsp.uni-lj.si. Prejeli boste povezavo za dostop do virtualne seje zagovora.

 

Vsem želimo uspešen zagovor!

Študentski referat