Univerza v Ljubljani

Fakulteta za šport

Zagovori diplomskih del, 20.9.2016

datum: 20.09.2016

kategorija: obvestila za študente

 

Kandidat: BLAŽ VOLČANJK

Naslov: ZAZNAVA  TVEGANJA PROŽENJA SNEŽNIH PLAZOV IN NJEN VPLIV NA ODLOČANJE V GORAH 

Zagovor diplome univerzitetnega študijskega programa Športna vzgoja: torek, 20. 09. 2016, ob 08:00 uri v Murnikovi sobi.

Želimo uspešen zagovor in veliko uspehov v prihodnosti!

Študentski referat

 

Kandidatka: SIMONA KONCUT

Naslov: UČENJE BADMINTONA SKOZI IGRO ZA PREDŠOLSKE OTROKE IN UČENCE PRVEGA TRILETJA OSNOVNE ŠOLE 

Zagovor diplome univerzitetnega študijskega programa Športna vzgoja: torek, 20. 09. 2016, ob 08:30 uri v Murnikovi sobi.

Želimo uspešen zagovor in veliko uspehov v prihodnosti!

Študentski referat

 

Kandidat: OGNJEN SAJE

Naslov: HARAI GOSHI - OD UČENJA DO TEKMOVANJA  

Zagovor diplome univerzitetnega študijskega programa Športna vzgoja: torek, 20. 09. 2016, ob 08:30 uri v Sejni sobi Inštituta za šport.

Želimo uspešen zagovor in veliko uspehov v prihodnosti!

Študentski referat

 

Kandidatka: PAVLA KOVAČIČ

Naslov: RAZVOJ IN ŠPORTNI PROGRAMI Z GORNIŠKO VSEBINO V DRUŠTVU GŠD BRICALP  

Zagovor diplome univerzitetnega študijskega programa Športna vzgoja: torek, 20. 09. 2016, ob 09:30 uri v Murnikovi sobi.

Želimo uspešen zagovor in veliko uspehov v prihodnosti!

Študentski referat

 

Kandidatka: BRANKA PUNGERČAR

Naslov: RAZVOJ IN POMEN MOČI STABILIZATORJEV TRUPA V TELESNI PRIPRAVI NAMIZNOTENIŠKEGA IGRALCA

Zagovor diplome univerzitetnega študijskega programa Športna vzgoja: torek, 20. 09. 2016, ob 10:00 uri v Murnikovi sobi.

Želimo uspešen zagovor in veliko uspehov v prihodnosti!

Študentski referat

 

Kandidat: JERNEJ PETERLIN

Naslov: RAZVOJ ŠPORTNEGA PLEZANJA V OBDOBJU OD 1990 DO 2015

Zagovor diplome univerzitetnega študijskega programa Športna vzgoja: torek, 20. 09. 2016ob 10:00 uri v Sejni sobi Inštituta za šport.

Želimo uspešen zagovor in veliko uspehov v prihodnosti!

Študentski referat

 

Kandidat: MATEJ OBREZA

Naslov: ANALIZA KONFLIKTNIH SITUACIJ PRI ŠPORTNIH VSEBINAH V VRTCU

Zagovor diplome univerzitetnega študijskega programa Športna vzgoja: torek, 20. 09. 2016ob 10:30 uri v Sejni sobi Inštituta za šport.

Želimo uspešen zagovor in veliko uspehov v prihodnosti!

Študentski referat

 

Kandidat: JAN LESJAK

Naslov: OSNOVE UČENJA IN VADBE V KRIKETU

Zagovor diplome univerzitetnega študijskega programa Športna vzgoja: torek, 20. 09. 2016ob 11:00 uri v Murnikovi sobi.

Želimo uspešen zagovor in veliko uspehov v prihodnosti!

Študentski referat

 

Kandidat: GREGOR BROVINSKY

Naslov: POREČJE LJUBLJANICE KOT ŠPORTNI OBJEKT

Zagovor diplome univerzitetnega študijskega programa Športna vzgoja: torek, 20. 09. 2016ob 11:00 uri v Sejni sobi Inštituta za šport.

Želimo uspešen zagovor in veliko uspehov v prihodnosti!

Študentski referat

 

Kandidat: MATEJ POGAČAR

Naslov: DEJAVNIKI TVEGANJA TEKAŠKIH POŠKODB

Zagovor diplome univerzitetnega študijskega programa Športna vzgoja: torek, 20. 09. 2016ob 11:30 uri v Murnikovi sobi.

Želimo uspešen zagovor in veliko uspehov v prihodnosti!

Študentski referat

 

Kandidat: GREGA ŽUNIČ

Naslov: POVEZANOST MED SPREMLJANJEM ŠPORTNO – REKREATIVNIH MEDIJSKIH VSEBIN IN ZDRAVIM ŽIVLJENJSKIM SLOGOM BRALCEV

Zagovor diplome univerzitetnega študijskega programa Športna vzgoja: torek, 20. 09. 2016ob 11:30 uri v Sejni sobi Inšituta za šport-

Želimo uspešen zagovor in veliko uspehov v prihodnosti!

Študentski referat

 

Kandidat: MATEJ POGAČAR

Naslov: DEJAVNIKI TVEGANJA TEKAŠKIH POŠKODB

Zagovor diplome univerzitetnega študijskega programa Športna vzgoja: torek, 20. 09. 2016ob 11:30 uri v Murnikovi sobi.

Želimo uspešen zagovor in veliko uspehov v prihodnosti!

Študentski referat

 

Kandidatka: SANJA VIDIĆ

Naslov: FUNKCIONALNI TRENING KOT SODOBNA OBLIKA SKUPINSKE VADBE 

Zagovor diplome univerzitetnega študijskega programa Športna vzgoja: torek, 20. 09. 2016ob 12:00 uri v Sejni sobi Inštituta za šport.

Želimo uspešen zagovor in veliko uspehov v prihodnosti!

Študentski referat

 

Kandidat: GREGOR ZADRAVEC

Naslov:  MORSKI KAJAK KOT KAJAKAŠKA DISCIPLINA - RAZVOJ IN ZNAČILNOST  

Zagovor diplome univerzitetnega študijskega programa Športna vzgoja: torek, 20. 09. 2016ob 12:00 uri v Murnikovi sobi.

Želimo uspešen zagovor in veliko uspehov v prihodnosti!

Študentski referat

 

Kandidat: SREČKO BRUMEN

Naslov:  ZIMSKE OLIMPIJSKE IGRE V SARAJEVU LETA 1984 IN NJIHOVA ZAPUŠČINA 

Zagovor diplome univerzitetnega študijskega programa Športna vzgoja: torek, 20. 09. 2016ob 12:30 uri v Sejni sobi Inštituta za šport.

Želimo uspešen zagovor in veliko uspehov v prihodnosti!

Študentski referat

 

Kandidatka: TINA BOLTA

Naslov: PARAOLIMPIJSKE IGRE IN SLOVENCI

Zagovor diplome univerzitetnega študijskega programa Športna vzgoja: torek, 20. 09. 2016ob 13:00 uri v Sejni sobi Inštituta za šport.

Želimo uspešen zagovor in veliko uspehov v prihodnosti!

Študentski referat

 

Kandidat: LUKA IVANIČ

Naslov: ZGODOVINSKI ORIS NOGOMETNEGA KLUBA NAFTA PO OSAMOSVOJITVI SLOVENIJE

Zagovor diplome univerzitetnega študijskega programa Športna vzgoja: torek, 20. 09. 2016ob 13:30 uri v Sejni sobi Inštituta za šport.

Želimo uspešen zagovor in veliko uspehov v prihodnosti!

Študentski referat

 

Kandidat: MIHAEL IVANIČ

Naslov: RAZVOJ ŠPORTNEGA DRUŠTVA BOGOJNA

Zagovor diplome univerzitetnega študijskega programa Športna vzgoja: torek, 20. 09. 2016ob 14:00 uri v Sejni sobi Inštituta za šport.

Želimo uspešen zagovor in veliko uspehov v prihodnosti!

Študentski referat

 

Kandidat: MATEJ POGAČAR

Naslov: DEJAVNIKI TVEGANJA TEKAŠKIH POŠKODB

Zagovor diplome univerzitetnega študijskega programa Športna vzgoja: torek, 20. 09. 2016ob 11:30 uri v Murnikovi sobi.

Želimo uspešen zagovor in veliko uspehov v prihodnosti!

Študentski referat