Univerza v Ljubljani

Fakulteta za šport

G. ure dr. Leskošek 23.1.

datum: 23.01.2012

kategorija: obvestila za študente

izjemoma ta dan prestavljene z 11. na 17. uro.

.