Univerza v Ljubljani

Fakulteta za šport

Sklepi senata z dne 7. 12. 2011

datum: 29.12.2011

kategorija: obvestila za študente

Objava sklepov glede pritožb študentov

Izvleček iz zapisnika 26. redne seje senata Fakultete za šport, z dne 7. 12. 2011.

 

Študentom z odobrenim dodatnim izbirnim predmetom se rok plačila za stroške izvedbe dodatnega izbirnega predmeta podaljša do 6. januarja 2012 - s potrdilom o plačilu se oglasite v Študentskem referatu, kjer boste prevzeli evidenčni list.

 

Lepe praznike!

Študentski referat