Univerza v Ljubljani

Fakulteta za šport

Izpit Plavanje z osnovami reševanja iz vode, dne 15.6.2010

datum: 14.06.2010

kategorija: obvestila za študente

Razpored za izpit

Večina izpita (teoretični del v veliki predavalnici, demonstracija plavalnih tehnik,) bo zaradi velikega števila prijav potekala v dveh skupinah:

  1. Skupina A - vsi tisti prijavljeni, ki so po abecedi priimkov od črke A do vključno črke L.
  2. Skupina B - vsi tisti prijavljeni, ki so po abecedi priimkov od črke M do vključno črke Ž.

 

Skupina A bo imela teoretični del izpita od 7.50 do 9.00 in demonstracijo plavalnih tehnik od 9.00 do 10.00. Skupina B bo imela teoretični del izpita od 9.00 do 10.00 in demonstracijo plavalnih tehnik od 10.00 do 11.00    

 

Demonstracija nalog iz reševanja iz vode (prijemi in transport, 25 m plavanja pod vodo, L test), 200 m prosto z vmesnim plavanjem pod vodo in 400 m prosto, bo za vse prijavljene potekala od 11.00 do 12.00.      

 

Menjava skupin ni možna! Veliko znanja na izpitih,   Dr. Venceslav Kapus