Skoči na vsebino

Fakulteta za šport

Objava v prestižni reviji British Journal of Sports Medicine

datum: 01.09.2023

kategorija: novice

Dr. Timu Kambiču, ki je ob koncu letošnje spomladi uspešno zagovarjal doktorsko disertacijo z naslovom »Učinki vadbe za moč pri bolnikih s koronarno boleznijo« pod mentorstvom prof. dr. Mitje Lainščaka, dr. med., in somentorstvom izr. prof. dr. Vedrana Hadžića, dr. med., je kot prvemu doktorskemu študentu Kineziologije v Sloveniji uspelo objaviti kratek pregled glavnih ugotovitev svoje doktorske naloge v sekciji »Nagrade doktorske akademije« (PhD Academy Award) v prestižni reviji British Journal of Sports Medicine.

Članek vključuje povzetek ciljev, metod in glavnih rezultatov doktorske raziskave, ki je bila predhodno objavljena v več kot 10 znanstvenih revijah najvišjega ranga. Med njimi izstopajo objave v revijah European Journal of Preventive Cardiology (IF 2022: 8,3), European Journal of Internal Medicine (IF: 8,0) in Diabetes & Metabolic Syndrome (IF: 4,8).

Znanstvena revija British Journal of Sport Medicine je vodilna revija na področju Športnih znanosti s faktorjem vpliva 18,4. Revija vsako leto po temeljiti recenziji objavi le najboljše povzetke raziskav doktorskih disertacij s celega sveta, ki imajo možnost, da poleg prestižne objave tekmujejo še za »Nagrado bralcev« (People`s Choice Award) ob koncu vsakega leta.

Povezava do prispevka.

Dr. Tim Kambič je v času doktorskega študija Kineziologije na Fakulteti za šport objavil več kot 25 znanstvenih objav v najvišje rangiranih revijah na svetu na področjih splošne medicine, kardiologije, preventivne kardiologije in športne znanosti (JAMA, European Journal of Heart Failure, Journal of Sarcopenia, Cachexia and Muscle, Circulation: Heart Failure, Journal of Physiology, ipd.). Med študijem je osvojil nagrado za najboljši moderiran poster, kjer je predstavil glavne ugotovitve doktorske raziskave na prestižnem kongresu ESC Preventive Cardiology. Kot prvi Slovenec v zgodovini je kot prvi avtor objavil znanstveni prispevek v reviji s faktorjem vpliva nad 100 (Journal of American Medical Association 2022 (JAMA), IF 2022: 120,7). Članek z glavnimi rezultati doktorske raziskave je bil nominiran kot članek tedna v reviji European Journal of Preventive Cardiology, še dva od njegovih člankov pa sta bila dodatno nagrajena v revijah prvega kvartila znanstvenih področij.

Skupinska fotografija po zagovoru doktorske disertacije dr. Tima Kambiča

Na sliki (od leve proti desni): izr. prof. dr. Igor Štirn, prof. šp. vzg. in prof. dr. Edvin Dervišević, dr. med. (Fakulteta za šport, člana Komisije za oceno Doktorske disertacije), izr. prof. dr. Vedran Hadžić, dr. med. (somentor, Fakulteta za šport), doc. dr. Jerneja Farkaš Lainščak, dr. med. (Splošna bolnišnica Murska Sobota in Nacionalni inštitut za javno zdravje), doktorand dr. Tim Kambič, mag. kin., prof. dr. Mitja Lainščak, dr. med. (mentor, Splošna bolnišnica Murska Sobota in Medicinska fakulteta, Univerza v Ljubljani), prof. dr. Maja Pajek, prof. šp. vzg. (prodekanja za znanstveno-raziskovalno delo in doktorski študij, Fakulteta za šport), prof. dr. Massimo Francesco Piepoli, dr. med. (Univerza v Milanu, član Komisije za oceno Doktorske disertacije)