Fakulteta za šport

Obvestilo za 1. letnike prve stopnje (skupine in urnik)

datum: 29.09.2022

kategorija: obvestila za študente

Objavljamo skupine za vaje in seminarje v študijskem letu 2022/23 za študente prvih letnikov študijskih programov Športna vzgoja, Kineziologija in Športno treniranje.

 

Skupine za vaje in seminarje po študijskih programih (seznami so urejeni po vpisnih številkah, naraščajoče; menjave skupin niso možne):

1. letnik Športno treniranje

1. letnik Športna vzgoja

1. letnik Kineziologija

 

Urnik

Pojasnilo za branje urnika: V zgornjih seznamih najprej poiščite svojo skupino za vaje in seminarje, nato poglejte urnik vaše skupine in letnika; celoten urnik za vašo skupino (za predavanja, vaje in seminarje) dobite, če na urniku pod zavihkom Skupine izberete samo vašo skupino za vaje.

Predavanja so skupna za ves letnik (Skupina_bŠV-1 oz. Skupina_bŠT-1 oz. Skupina_bKIN-1), vaje in seminarji  pa potekajo v manjših skupinah. Ime skupine za vaje je sestavljeno iz številke skupine, programa in letnika; primer: 2BŠV-1 (2: 2. skupina, BŠV: program Športna vzgoja, -1:1. letnik).

Pojasnilo v zvezi z IZBIRNIMI PREDMETI V URNIKU: Na urniku svoje skupine vidite obvezne predmete vašega letnika ter  izbirne predmete, med katerimi ste lahko izbirali (vse možne). Obiskujte le tiste izbirne predmete, ki ste jih izbrali (jih imate v svojem indeksu - preverite lahko v VIS-u). Primer: Če na urniku vaše skupine vidite Ples 1, a ga niste izbrali, ga ne obiskujte; ta predmet je na urniku zaradi kolegov iz vaše skupine, ki so ga izbrali.

Nekateri izbirni predmeti, ki ste jih izbrali, bodo izvedeni v poletnem semestru, zato jih na trenutnem urniku (urnik zimskega semestra) ni. 

V prvih dneh večkrat preverjajte urnik, ker lahko pride še do nekaterih sprememb.

 

Študijski koledar za študijsko leto 2022/23 opredeljuje začetek in konec semestrov, izpitna obdobja, dneve brez predavanj, praznike ...