Fakulteta za šport

Kineziolog v zdravstveni dejavnosti

datum: 02.09.2022

kategorija: novice

Pomemben dosežek na področju zaposlovanja v zdravstveni dejavnosti

Ministrstvo za zdravstvo je sprejelo novo Odredbo o seznamu poklicev za zdravstveno dejavnost, v katero je vključen poklic KINEZIOLOG V ZDRAVSTVENI DEJAVNOSTI in tako smo sistemsko uredili zaposlovanje Kineziologov v zdravstvu in hkrati povečali zaposlitvene možnosti naših diplomantov in magistrov Kineziologije.

Pomembne kompetence, ki jih pridobi Kineziolog v zdravstveni dejavnosti  po opravljenem pripravništvu in strokovnem izpitu so:

  • izvajanje programov za krepitev zdravja in preventivnih programov,
  • izvajanje in sodelovanje pri izvajanju testiranj telesne pripravljenosti,
  • izvajanje začetnih in vzdrževalnih programov za obravnavo oseb s povečano telesno maso in zmanjšano telesno zmogljivostjo,
  • promocija zdravega način življenjskega sloga in promocija zdravja z vidika telesne dejavnosti,
  • vzgoja za zdravje otrok, mladostnikov in odrasle populacije,
  • izvajanje pogovornih ur za krepitev zdravja in aktivnosti v lokalni skupnosti,
  • sodelovanje v interdisciplinarnem diagnostičnem in terapevtskem procesu obravnave pacientov.